Jesteś pracodawcą?

Czy wiesz jak postępować z pracownikami? Jakie są Twoje obowiązki jako pracodawcy i jakie prawa ma Twój pracownik?

Problemy w pracy?

Zapoznaj się z naszymi artykułami. Znajdziesz tu informacje odnośnie swoich praw pracy i przepisy z Kodeksu Pracy.

Najnowsze artykuły z naszego bloga.

Art 23 KP (Kodeksu Pracy)

Kwestię przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę reguluje art. 23 Kodeksu Pracy. Wynika z niego, iż w razie …

Świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe jest alternatywnym rozwiązaniem dla świadczeń z ZFŚS (Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). Mają one miejsce w przypadku …

Wymiar czasu pracy

Czas pracy to czas, podczas którego pracownik jest do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy bądź innym wyznaczonym do …

Prawa pracownika

Kodeks Pracy wyraźnie określa, jakie obowiązki ciążą na pracowniku, jednakże przysługuje mu również szereg praw. Tych, które wynikają …

Godziny nadliczbowe

Godziny nadliczbowe oznaczają pracę wykonywaną ponad ustaloną normę, a tę wyznaczają przepisy prawa pracy – dokładniej mówiąc jest …

Assessment center – zadania

Assessment center nazywany jest również ośrodkiem oceny bądź inaczej centrum oceny. Stanowi ów wielowymiarowy proces oceny kompetencji. Asesorzy, …

Headhunter

Headhunter, inaczej nazywany dosłownie łowcą głów, to pracownik bądź też konsultant agencji doradztwa personalnego. Jego praca polega w …