Jesteś pracodawcą?

Czy wiesz jak postępować z pracownikami? Jakie są Twoje obowiązki jako pracodawcy i jakie prawa ma Twój pracownik?

Problemy w pracy?

Zapoznaj się z naszymi artykułami. Znajdziesz tu informacje odnośnie swoich praw pracy i przepisy z Kodeksu Pracy.

Najnowsze artykuły z naszego bloga.

Inspektor pracy – opis zawodu

Inspektor pracy jest podstawowym organem Państwowej Inspekcji Pracy. Do jego podstawowych uprawnień zalicza się przeprowadzanie kontroli pracodawców pod …

Badania okresowe pracownika

Każdy pracownik ma obowiązek poddania się badaniom wstępnym oraz okresowym. Ich koszt pokrywa pracodawca, a za czas spędzony …

Zarobki nauczycieli

W roku szkolnym 2016/2017 stawka minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku nauczycieli pozostaje bez zmian. Zmianie nie ulega również …

Art 23 KP (Kodeksu Pracy)

Kwestię przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę reguluje art. 23 Kodeksu Pracy. Wynika z niego, iż w razie …

Świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe jest alternatywnym rozwiązaniem dla świadczeń z ZFŚS (Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). Mają one miejsce w przypadku …

Wymiar czasu pracy

Czas pracy to czas, podczas którego pracownik jest do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy bądź innym wyznaczonym do …