Stanowiska:

Asystentka stomatologiczna – opis zawodu

Zawód asystentki stomatologicznej w świetle polskich przepisów jest zawodem regulowanym. Oznaczono go kodem 325101. Tą profesję może wykonywać osoba, która ma średnie wykształcenie kierunkowe medyczne, tu mamy na myśli …

Obowiązki managera restauracji

Większe restauracje i inne punkty gastronomiczne, zatrudniają osobę na stanowisko menagera, która odpowiedzialna jest za złożony proces kierowania lokalem. Szeroko pojęte kierowanie, ma na celu usprawnienie pracy zespołu kucharzy …

Obowiązki koordynatora projektu

Koordynator projektu to osoba odpowiedzialna za koordynację, nadzór techniczny oraz płynną realizację całości Projektu.

Zakres obowiązków pomocy kuchennej

W restauracjach, pubach, lokalach małej gastronomii oraz zajazdach i pensjonatach z własną ofertą żywieniową, oprócz szefów kuchni i kucharzy, zatrudniane są osoby, których zadaniem jest pomoc podczas przygotowywania potraw …

Zakres obowiązków kadrowej

Pracownik odpowiedzialny za sprawy płacowe i kadr, popularnie kadrowa, to wykwalifikowana osoba prowadząca sprawy pracowników firmy. Jest szczególnie istotnym elementem zespołu przedsiębiorstwa – to w jej ręce przełożony oddaje …

Czym zajmuje się kontroler jakości?

Kontroler jakości to niezwykle ważne stanowisko w każdej firmie, która zajmuje się jakąkolwiek produkcją. Osoba pracująca na takim stanowisku dba, aby wszystkie procesy produkcji przebiegały prawidłowo. A produkt końcowy …