Pracodawca:

Zakład pracy chronionej – charakterystyka

Zakład pracy chronionej to przedsiębiorstwo przystosowane do zatrudniania osób z wyższym stopniem niepełnosprawności. Do głównych jego celów zalicza się nie tylko wypracowanie zysku, jak w przypadku każdej firmy, ale …

Zarządzanie personelem i pracownikami

Kiedy zajmujemy stanowisko zarządzające w danej organizacji, to naszym głównym zadaniem, jest jak sama nazwa wskazuje – skuteczne zarządzanie. I postrzegamy je jako kompleksowe podejście do wszystkich zasobów organizacji. …

Karta zasiłkowa

Karta zasiłkowa jest sposobem na dokumentowanie wypłaty świadczenia z ubezpieczenia społecznego, w razie choroby lub macierzyństwa, które otrzymują pracownicy, od płatnika składek ich zatrudniającego. Każdy pracodawca wypłacający swoim pracownikom …

Koszty pracodawcy zatrudniającego pracownika

Koszty pracodawcy zatrudniającego pracownika z tytułu umowy o pracę są niezależne od tego, czy umowa zawarta jest na czas określony czy na czas nieokreślony. Kwoty te podzielić można na …

Opinia o praktykancie

Opinia stanowi zwykle subiektywną ocenę osoby, przez którą zostaje tworzona. Wbrew pozorom nie jest to jednak łatwe zadanie, by skonstruować czytelną i rzetelną opinię, tym bardziej, że dla wielu …

Opinia o stażyście

Opinia wystawiana stażyście nie może być jedynie subiektywną oceną wyrażaną przez pracodawcę lub osobę, której podlegał stażysta. Zwykle mamy do czynienia ze stażem organizowanym przez Urząd Pracy, stąd opinia …