Pracodawca:

Kryteria oceny pracownika wraz z przykładem

Ocena pracownika, czyli co decyduje o naszej pozycji w firmie.  Większość rodzajów pracy charakteryzuje się tym, że po pewnym czasie (zazwyczaj 1. miesiącu) pracodawca musi wystawić pracownikowi tak zwaną …

Zmiany w aktach osobowych 2019

Akta osobowe należą do najważniejszych dokumentów w firmie, a ich prowadzenie – do podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika. Do tej pory okres przechowywania dokumentów takich, jak akta osobowe czy …

Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy?

Do obecności pracowników z Ukrainy w polskich miastach i miasteczkach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Przede wszystkim cieszą się opinią pracowitych i rzetelnych, a otwarcie rynku zatrudnienia sprawiło, że uzupełnili …

Zakład pracy chronionej – charakterystyka

Zakład pracy chronionej to przedsiębiorstwo przystosowane do zatrudniania osób z wyższym stopniem niepełnosprawności. Do głównych jego celów zalicza się nie tylko wypracowanie zysku, jak w przypadku każdej firmy, ale …

Zarządzanie personelem i pracownikami

Kiedy zajmujemy stanowisko zarządzające w danej organizacji, to naszym głównym zadaniem, jest jak sama nazwa wskazuje – skuteczne zarządzanie. I postrzegamy je jako kompleksowe podejście do wszystkich zasobów organizacji. …