Pracodawca:

Zmiany w aktach osobowych 2019

Akta osobowe należą do najważniejszych dokumentów w firmie, a ich prowadzenie – do podstawowych obowiązków pracodawcy względem pracownika. Do tej pory okres przechowywania dokumentów takich, jak akta osobowe czy …

Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy?

Do obecności pracowników z Ukrainy w polskich miastach i miasteczkach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Przede wszystkim cieszą się opinią pracowitych i rzetelnych, a otwarcie rynku zatrudnienia sprawiło, że uzupełnili …

Zakład pracy chronionej – charakterystyka

Zakład pracy chronionej to przedsiębiorstwo przystosowane do zatrudniania osób z wyższym stopniem niepełnosprawności. Do głównych jego celów zalicza się nie tylko wypracowanie zysku, jak w przypadku każdej firmy, ale …

Zarządzanie personelem i pracownikami

Kiedy zajmujemy stanowisko zarządzające w danej organizacji, to naszym głównym zadaniem, jest jak sama nazwa wskazuje – skuteczne zarządzanie. I postrzegamy je jako kompleksowe podejście do wszystkich zasobów organizacji. …

Karta zasiłkowa

Karta zasiłkowa jest sposobem na dokumentowanie wypłaty świadczenia z ubezpieczenia społecznego, w razie choroby lub macierzyństwa, które otrzymują pracownicy, od płatnika składek ich zatrudniającego. Każdy pracodawca wypłacający swoim pracownikom …

Koszty pracodawcy zatrudniającego pracownika

Koszty pracodawcy zatrudniającego pracownika z tytułu umowy o pracę są niezależne od tego, czy umowa zawarta jest na czas określony czy na czas nieokreślony. Kwoty te podzielić można na …