Pracownik:

Pozew do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia

Co robić, gdy pracodawca odmawia wypłaty należnego wynagrodzenia?   Każdy pracownik powinien otrzymać stosowne wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Absolutnie nie powinna mieć miejsce sytuacja, w której pracodawca nie wypłaca …

Zwolnienie dyscyplinarne i jego konsekwencje

Obowiązujące przepisy w jasny sposób precyzują to, kiedy szef ma prawo wręczyć swojemu pracownikowi wypowiedzenie w trybie dyscyplinarnym (art. 52 kodeksu pracy). Może to zrobić w sytuacji ciężkiego naruszenia …

Urlop bezpłatny

Pracownik może poprosić swego pracodawcę o bezpłatny urlop. W ten sposób może on przerwać wykonywanie pracy w stosunku do danego pracodawcy bez zrywania umowy o pracę. Jest to rozwiązanie …

Trzynasta pensja

Trzynasta pensja przysługuje wszystkim pracownikom budżetówki. Inni pracodawcy również mogą wypłacać trzynastkę o ile taki zapis znajduje się w regulaminie wynagradzania danej firmy,  w zbiorowym układzie pracy bądź w …

Świadczenie kompensacyjne

Ze świadczenia kompensacyjnego mogą skorzystać nauczyciele. Przysługuje im on jeśli spełnią warunek dotyczący ogólnego stażu, w tym pracy nauczycielskiej, osiągną wymagany wiek oraz rozwiążą stosunek pracy. W chwili obecnej …