Pracownik:

Urlop bezpłatny

Pracownik może poprosić swego pracodawcę o bezpłatny urlop. W ten sposób może on przerwać wykonywanie pracy w stosunku do danego pracodawcy bez zrywania umowy o pracę. Jest to rozwiązanie …

Trzynasta pensja

Trzynasta pensja przysługuje wszystkim pracownikom budżetówki. Inni pracodawcy również mogą wypłacać trzynastkę o ile taki zapis znajduje się w regulaminie wynagradzania danej firmy,  w zbiorowym układzie pracy bądź w …

Świadczenie kompensacyjne

Ze świadczenia kompensacyjnego mogą skorzystać nauczyciele. Przysługuje im on jeśli spełnią warunek dotyczący ogólnego stażu, w tym pracy nauczycielskiej, osiągną wymagany wiek oraz rozwiążą stosunek pracy. W chwili obecnej …

Wysługa lat

Wysługa lat, czyli tzw. dodatek stażowy przysługuje obligatoryjnie wszystkim pracownikom strefy budżetowej. W innych przypadkach jego wypłata uzależniona jest tylko i wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Najczęściej dodatek oblicza …

Badania okresowe pracownika

Każdy pracownik ma obowiązek poddania się badaniom wstępnym oraz okresowym. Ich koszt pokrywa pracodawca, a za czas spędzony w przychodzi medycyny pracy przysługuje mu normalne wynagrodzenie. W zależności od …

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom ubezpieczonym, które po okresie pobierania zasiłku chorobowego są nadal niezdolne do podjęcia pracy z powodu choroby, natomiast dalsze leczenie bądź rehabilitacja dobrze rokują na przyszłość …

Nienormowany czas pracy

Nienormowany czas pracy na mocy art. 128 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku to czas, podczas którego pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy bądź …