Audytor wewnętrzny

Audytor wewnętrzny jest stanowiskiem wymagającym nie tylko wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale również doświadczenia. Wielu umiejętności i obycia w branży, w której przeprowadzane są audyty. Jest to podstawowe stanowisko w dziale audytu wewnętrznego. Jego główne zadania polegają na:

 • uczestnictwie w projektach audytorskich,

 • wykonywaniu prac założonych w planie audytu.

Audytor wewnętrzny musi rozumieć specyfikę danej branży, jak i występującego ryzyka biznesowego, operacyjnego oraz finansowego. Nadto musi wykazywać się rozumieniem celów organizacji, zewnętrznych uregulowań, a także potrzeb reprezentowanych przez akcjonariuszy, zarząd oraz pracowników.

 

W zakres obowiązków audytora wewnętrznego wchodzi:

 • uczestnictwo w projektach audytowych, które obejmują jeden bądź kilka wymienionych obszarów:

  * audyt finansowy polegający na sprawdzeniu sporządzonych sprawozdań finansowych, a dokładniej mówiąc uwzględnienie obowiązujących przepisów oraz wewnętrznej polityki rachunkowości,

  * audyt operacyjny polegający na analizie kluczowych procesów oraz zasobów w organizacji, względem zainstalowanych kontroli wewnętrznych, a także ewentualnie mogących wystąpić ryzyk,

  * SOX polega na weryfikacji kryteriów funkcjonowania kontroli wewnętrznych, jakie narzuca ustawa Sarbanes-Oxley Act, przeprowadzanej względem jednostek bądź firm,

  * audyt systemów i procesów IT obejmuje weryfikację funkcjonowania procesów i systemów IT pod kątem występowania ryzyk;

 • podjęcie odpowiedzialności za projekty jednorazowe,

 • audyt kontroli wewnętrznych zainstalowanych w poszczególnych procesach bądź systemach w organizacji,

 • uczestnictwo w projektowaniu nowych systemów kontroli wewnętrznej,

 • przygotowania raportu zawierającego wnioski i zalecenia, z wykonanej pracy.

Kandydat, który chce zostać audytorem wewnętrznym może rozpocząć swoją karierę w firmie audytorskiej, dziale audytu wewnętrznego bądź też innym wybranym dziale firmy. Na rynku pracy jest to zawód określany, jako specjalistyczny, a do tego ceniony, jeśli osoba takowa posiada minimum 2-3 lata doświadczenia, wykazuje się rozumieniem procesów biznesowych i znajomością metodologii przeprowadzania audytu. Do tego posiada niezbędne kwalifikacje zawodowe bądź też jest na etapie ich uzyskiwania.

 

Audytor wewnętrzny musi cechować się:

 • terminowością,

 • dokładnością,

 • oraz gotowością do podejmowania częstych podróży służbowych, również zagranicznych.

Audytor wewnętrzny zdobywając coraz to większe doświadczenie i mogący pochwalić się dużą wiedzą, może zostać kolejno mianowany na managera ds. audytu wewnętrznego. Niezbędne jest tutaj także, by wykazywał się umiejętnością zrządzania zespołem, a do tego umiejętnością wykorzystania zdobytej wiedzy merytorycznej, w praktyce.

 

Poza stanowiskiem managera, może również zostać kierownikiem bądź specjalistą w jednym z działów operacyjnych. Inne stanowiska, jakie może obejmować to:

 • kontroler finansowy (w mniejszej firmie),

 • specjalista ds. kontrolingu (w dużej firmie).

Kwalifikacje zawodowe, jakie zdobywają audytorzy to:

 • ACCA,

 • CIMA,

 • lub CIA.