Brand manager – opis zawodu

Brand manager to specjalista odpowiedzialny za działania promocyjne danej marki bądź określonej serii produktów. Zakres obowiązków jest zazwyczaj uzależniony od rodzaju produktu, którym w danej chwili się zajmuje.

Jeśli zadaniem brand managera jest wypromowanie nowego artykułu lub usługi, praca opiera się przede wszystkim na opracowaniu całej strategii wprowadzania marki na rynek oraz określenie sposobów jej dystrybucji. Wówczas musi przeprowadzić szczegółowe badania rynku, zanalizować poczynania konkurencji i na podstawie tych danych dopasować cenę oraz wprowadzić w życie  kampanię reklamową i akcje promocyjne. W związku z tym konieczne jest przygotowanie odpowiednich umów z kontrahentami, monitorowanie ich realizacji i sporządzanie różnego rodzaju raportów.

Natomiast w przypadku marek już obecnych na rynku i rozpoznawalnych, zadaniem brand managera jest raczej poprawa ich pozycji lub utrwalenie jej  – zwiększenie efektywności sprzedaży itd. Praca opiekuna marki ogranicza się wówczas głównie do prezentowania, negocjowania oraz skutecznej sprzedaży. Jest odpowiedzialny za opracowywanie różnego rodzaju materiałów promocyjnych, informacji prasowych oraz bierze udział w targach i eventach. Ponadto do jego obowiązków należy również koordynowanie projektów promocyjnych przedstawicieli handlowych. Musi także kontrolować i analizować zmieniające się dane rynkowe, potrzeby konsumentów, działania konkurencji itd. Zakończeniem tych wszystkich działań jest przygotowywanie raportów cenowych i marketingowych oraz ich prezentacja przed przełożonymi. Zazwyczaj funkcję brand managera pełni osoba, która jednocześnie jest zobowiązana do aktywnej współpracy z działem sprzedaży oraz z licznymi partnerami.

Podsumowując brand manager – opiekun marki to osoba odpowiedzialna w zasadzie za całokształt działań promocyjnych i reklamowych, które mają za zadanie tworzyć wizerunek marki na danym rynku. Do obowiązków specjalisty należy więc koordynowanie i aktywne uczestnictwo we wszystkich etapach wprowadzania produktu na rynek, a także opracowywanie strategii reklamowej, badanie rynku pod kątem m.in. upodobań grupy docelowej, do której jest skierowany dany produkt. Obowiązki brand managera mają charakter interdyscyplinarny. Opiekun marki powinien czynnie współpracować z klientami oraz osobami w pośredni i bezpośredni zaangażowanymi w promowanie marki oraz określonych produktów czy usług.

Funkcję brand managera powinna pełnić osoba znająca się i dobrze wykształcona w kierunku marketingu i reklamy. W zawodzie tym niezwykle ważne jest doświadczenie zarówno w prowadzeniu kampanii reklamowych, jak i w przeprowadzaniu analiz rynkowych. Brand manager musi posiadać wiedzę z zakresy marketingu, finansów, zarządzania i nie tylko. Nie bez znaczenia jest także znajomość zarządzania kapitałem ludzkim, gdyż stanowisko to ma ściśle kierowniczy charakter. Poza tym oczywiście wskazana jest znajomość języków obcych oraz oprogramowania różnego rodzaju z naciskiem na programy graficzne i tekstowe.