Curriculum vitae nauczyciela informatyki

Przykładowe Curriculum vitae dla osób, których edukacja i doświadczenie ukierunkowane było na nauczanie w zawodzie nauczyciela informatyki.

 

DANE PERSONALNE:

 • Imię i nazwisko: Kamil Barański
 • Data urodzenia: 01.01.1980r.
 • Telefon: 123-456-789
 • Email: [email protected]
 • Adres zamieszkania: ul. Wodna 1, 50-115 Wrocław

WYKSZTAŁCENIE:

 • Szkoła średnia: 1996r.-2001r.- Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu- Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy; kierunek technik informatyk; uzyskany tytuł technika
 • Szkoła wyższa: 2001r.-2006r.- Uniwersytet Wrocławski: ukończony kierunek pedagogika z tytułem magistra oraz ukończony kierunek informatyka z tytułem magistra inżyniera

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • 08.2006r.-03.2009r.- nauczyciel informatyki w V. Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu
 • 05.2009r.-07.2012r.- informatyk w Security Partners Wrocław
 • 08.2012r.-12.2016r.- informatyk w Synergy Codes we Wrocławiu
 • 03.2017r.-07.2019r.- nauczyciel informatyki w Technikum nr 15

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE INFORMATYCZNYM:

 • języki obce: angielski oraz niemiecki na poziomie C1
 • języki programowania: JAVA, SQL, HTML5
 • umiejętność obsługi programów do obróbki zdjęć oraz filmów
 • wiedza oraz umiejętność dotyczące budowy oraz naprawy komputerów
 • umiejętność konfigurowania systemów oraz rozwiązywania problemów związanych z systemami komputerowymi
 • wykonywanie usług programistycznych na zlecenie

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE PEDAGOGIKI:

 • prowadzenie w nauczanie w szkołach średnich zgodnie z podstawą programową obowiązującą w danym roku szkolnym, realizacja założeń edukacyjnych MEN
 • sprawdzanie wiedzy teoretycznej poprzez kartkówki oraz sprawdzanie wiedzy praktycznej poprzez sprawdziany składające się z zadań wykonywanych na komputerach
 • ocenianie i argumentowanie ocen
 • przygotowywanie uczniów do olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, a także przygotowanie ich do egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych
 • umiejętność rozmowy z rodzicami oraz uczniami, omawianie z nimi sukcesów oraz problemów w nauce, prowadzenie klas jako wychowawca
 • umiejętność pracy w zespole, cierpliwość oraz opanowanie
 • efektywne sposoby nauczania, zachęcanie i motywowanie uczniów do dalszej pracy, bądź nadprogramowego rozwoju w przypadku uczniów zdolnych

ZAINTERESOWANIA:

 • programowanie oraz pisanie własnych programów komputerowych
 • muzyka
 • biwakowanie, kajakarstwo, zwiedzanie