CV – magazynier

Przykładowe CV magazyniera.

 

CURRICULUM VITAE

 

 

Dane personalne

Imię i nazwisko: Zygmunt Śliwiński
Data i miejsce urodzenia: 07. 02. 1985 Bydgoszcz
Adres zamieszkania: ul. Powstańców Wielkopolskich 87, 85-090 Bydgoszcz
Telefon: 553-987-157
E-mail: zygmunt. sliwinski@poczta. pl
Wykształcenie

2008-2011 Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Kierunek: Logistyka
Specjalność: Transport, spedycja, magazynowanie
Tytuł: licencjat

2000-2004 Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
Doświadczenie zawodowe

2012 do dzisiaj Magazynier w firmie „TECH-POL Poland”
Zakres obowiązków: odbiór jakościowo-ilościowy przyjmowanego towaru, przechowywanie towaru w dedykowanych miejscach na obszarze magazynu, stosowanie zdefiniowanego systemu identyfikacji towarów, wydawanie produktów, posługiwanie się dokumentacją magazynową, przeprowadzanie regularnych inwentaryzacji towarów, kierowanie zespołem podległych pracowników

2011-2012 Operator wózków widłowych w firmie „Logistic Poland”
Zakres obowiązków: przeprowadzanie potrzebnych operacji magazynowych zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie, skrupulatne przygotowywanie dokumentacji wykorzystywanej w codziennej pracy, przyjmowanie towaru oraz sprawne realizowanie procesów rozładunkowo-załadunkowych

2009-2011 Pracownik inwentaryzacji – praca dorywcza w różnych firmach
Zakres obowiązków: liczenie towaru, układanie produktów na półkach, obsługa urządzeń służących do skanowania towarów.
Dodatkowe kwalifikacje

2014 Kurs „Nowoczesny Magazynier-zarządzanie logistyczne”, Bydgoszcz

2013 Szkolenie „Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej”, Poznań
Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych, Wrocław

2010 Kurs na wózki widłowe, Bydgoszcz
Dodatkowe informacje

Znajomość języków obcych
Język angielski – poziom średniozaawansowany
Język rosyjski – poziom podstawowy

Znajomość pakietu Microsoft Office
Word – poziom podstawowy
Excel – poziom zaawansowany

Prawo jazdy kategorii B

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych (wózki podnośnikowe, unoszące, naładowne i ciagnikowe)
Zainteresowania
Logistyka
Informatyka
Motoryzacja
Piłka nożna
Piłka ręczna

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).