CV – sprzedawca

Wzór CV dla osób z doświadczeniem w zawodzie sprzedawcy.

CURRICULUM VITAE

 

Dane personalne

Imię i nazwisko: Aleksander Wawrzynowski
Data i miejsce urodzenia: 27. 04. 1988 Kraków
Adres zamieszkania: ul. Blacharska 47 31-502 Kraków
Telefon: 693-587-412
E-mail: aleksander. wawrzynowski@poczta. pl

 

Wykształcenie

2012-2013 Akademia Górniczo-Hutnicza – studia podyplomowe
Kierunek: Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji

2007-2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kierunek: Marketing międzynarodowy
Tytuł: magister

2004-2007 V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 

Doświadczenie zawodowe

2013 do dzisiaj Sprzedawca w salonie sieci komórkowej „PLAY”
Zakres obowiązków: obsługa klientów, aktywna sprzedaż telefonów i akcesoriów, przygotowywanie raportów ze sprzedaży, budowanie trwałych relacji z klientami, utrzymanie porządku w miejscu pracy

2011-2013 Przedstawiciel handlowy w firmie „Healthy Food”
Zakres obowiązków: realizowanie założonych planów sprzedażowych i promocyjnych, profesjonalna obsługa posiadanej bazy klientów oraz rozwój sprzedaży poprzez poszukiwanie nowych nabywców, regularne raportowanie osiąganych wyników

 

Dodatkowe kwalifikacje

2012 Szkolenie „Motywowanie zespołu sprzedaży”, Kraków
2011 Szkolenie „Negocjacje sprzedażowe 1 na 1 (sprzedawca vs klient)”, Kraków

 

Dodatkowe informacje

Znajomość języków obcych
Język angielski – poziom zaawansowany
Język niemiecki – poziom średnio-zaawansowany

Znajomość pakietu Microsoft Office
Word – poziom zaawansowany
Excel – poziom zaawansowany
Power Point – poziom zaawansowany
Access – poziom podstawowy

Prawo jazdy kategorii B

Zainteresowania
Psychologia reklamy, komunikacja interpersonalna, mowa ciała, siatkówka, koszykówka

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).