Dekarz – opis zawodu

Dekarz to osoba zajmująca się na co dzień pokrywaniem i naprawianiem dachów materiałami dekarskimi różnego typu. Zakłada on, konserwuje oraz remontuje sprzęt służący do odprowadzania wody z dachów przy wykorzystaniu narzędzi, urządzeń i maszyn ślusarskich, murarskich oraz dekarskich. Ponadto montuje okna dachowe, świetliki i włazy. Do obowiązków dekarza zalicza się także zajmowanie się poszyciem dachu. Podkład oraz konstrukcję nośną wykonuje z kolei cieśla bądź monter konstrukcji budowlanych.

Wiosną i latem dekarz pracuje głównie na zewnątrz budynków, przede wszystkim na powierzchni dachów. Zimą praca ma miejsce w warsztacie, gdzie przygotowywane są elementy pokryć dachowych. W obu przypadkach osoba wykonująca ten zawód narażona jest na działanie szkodliwych czynników różnego rodzaju. W warsztacie są to  m.in. hałas, a podczas pracy na świeżym powietrzu niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszczu, upały). Największym zagrożeniem  jest jednak praca na znacznych wysokościach. Dekarz zgodnie z przepisami BHP powinien stosować odpowiednią odzież ochronną.

 

Do głównych obowiązków dekarza zalicza się:

  • krycie dachów,
  • wykonywanie izolacji dachowych i stropodachowych,
  • obijanie blachą elementów drewnianych, a także montowanie rynien i rur spustowych,
  • ustalanie na podstawie rysunków zakresu i rodzaju robót dekarskich, niezbędnych materiałów oraz sprzętu, maszyn i narzędzi,
  • ocena jakości materiałów wykorzystywanych do robót blacharsko-dekarskich,
  • wykonywanie przedmiarów, obmiarów oraz inwentaryzacji i rozliczeń zakończonych robót dekarskich.

Dekarzem jest osoba, która ukończyła stosowną szkołę zawodową lub specjalny kurs przyuczający do pracy dekarza. Praca najczęściej rozpoczyna się na stanowisku pomocnika dekarza i polega na wykonywaniu prostych prac przygotowawczych i porządkowych oraz na transporcie materiałów na właściwe stanowisko pracy. Po trzech latach można ubiegać się już o tytuł czeladnika, aby go otrzymać należy zdać stosowny egzamin.

Osoba wykonująca na co dzień zawód dekarza musi być przede wszystkim silna i całkowicie sprawna fizycznie. Praca ta wymaga bowiem dużej wytrzymałości. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu są przede wszystkim wszelkiego rodzaju zaburzenia równowagi, a także poważne wady wzroku. Bardzo  przydatne są również takie cechy jak sprawność manualna, wyobraźnia przestrzenna, dokładność, sumienność oraz dobry refleks. Dekarz nie może mieć także lęku wysokości, gdyż zdecydowana większość jego obowiązków wykonywana jest na znacznych wysokościach.