Doradca finansowy – zakres obowiązków

Osoba pracująca w tym zawodzie powinna posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne. Swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie powinna wykorzystywać w pracy z klientami. Zapewniać im doradztwo w celu zachowania płynności finansowej i dbać o ich majątek. Może pracować samodzielnie lub wraz z innymi doradcami tworzyć struktury organizacji finansowej.

Doradca musi posiadać umiejętność analitycznego myślenia, która pozwoli mu dobrze interpretować informacje z mikro i makro ekonomii. Dodatkowo powinien interesować się politykę krajową i międzynarodową, ponieważ ma ona bardzo duży wpływ na zachowania rynku. Dobry doradca musi także posiadać zdolność łatwego nawiązywania kontaktów, gdyż to osoby zainteresowane współpracą stanowią jego źródło dochodu i to im ma pomagać w podejmowaniu decyzji dotyczących rynku finansowego. Często jest tak, że sucha analiza nie wystarczy, dlatego jedną z najważniejszych cech jakie musi posiadać doradca finansowy jest przeczucie. To właśnie na nim nawet najlepsi analitycy rynkowi opierają swoje decyzje finansowe.

Do obowiązków doradcy finansowego należą:

– śledzenie i analizowanie sytuacji geopolitycznej;
– analiza rynku finansowego i wyciąganie wniosków z uzyskanych informacji;
– spotkania z klientami na terenie instytucji, w której jest zatrudniony lub poza nią;
– budowanie dobrych długofalowych relacji z klientem;
– określanie celów finansowych klienta na podstawie przeprowadzonej rozmowy;
– informowanie klienta o dostępnych usługach finansowych;
– przygotowywanie indywidualnych rozwiązań finansowych dla klienta;
– planowanie finansów osobistych klienta;
– doradztwo przy wyborze banku oferującego kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne, refinansowe;
– przedstawianie rzetelnych informacji na temat aktualnych ofert banków dotyczących pożyczek gotówkowych;
– pomoc w gromadzeniu i wypełnianiu formalności związanych między innymi z kredytami, lokatami, czy funduszami emerytalnymi;
– uzyskiwanie dla swoich klientów jak najlepszych warunków w różnego rodzaju instytucjach finansowych;
– przedstawianie zainteresowanym metod inwestowania oraz prezentacja najlepszych rozwiązań;
– doradztwo w sprawach funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, polis na życie;
– prowadzenie doradztwa dla firm w sprawach kredytu inwestycyjnego, a także kredytu obrotowego;
– udzielanie informacji na temat leasingu, leasingu operacyjnego, leasingu finansowego oraz leasingu zwrotnego;
– przedstawianie informacji na temat factoringu;

Warto pamiętać, że w Polsce zawód ten nie jest uregulowany przez nadzór finansowy. Wynika z tego, że każdy może nazwać się doradcą finansowym. Dlatego też powinno się najpierw sprawdzić osobę, która się tak tytułuje, a dopiero wtedy powierzyć jej swoje finanse.