Doradca zawodowy – zakres obowiązków

Praca doradcy zawodowego cieszy się coraz większą popularnością wśród osób będących absolwentami kierunków psychologicznych. Czym dokładnie zajmuje się doradca zawodowy i w jakich placówkach możemy zwrócić się do niego o pomoc?

 
Osoba taka najczęściej pracuje z młodzieżą szkolną i młodymi dorosłymi, choć może zajmować się także osobami, które z różnych powodów szukają pracy dostosowanej do własnych możliwości. Stąd miejscami, gdzie skontaktujemy się z doradcą zawodowym będą:

– placówki i instytucje edukacyjne
– poradnie pedagogiczno-psychologiczne
– prywatne centra doradztwa zawodowego
– centra informacji i planowania kariery przy Wojewódzkich Urzędach Pracy i doradcy zawodowi przy Powiatowych Urzędach Pracy.

Czym zajmuje się doradca i co należy do jego obowiązków względem klienta? Wymienione poniżej charakterystyki będą się różnić w zależności od typu klienta (dziecko/młodzież/osoba dorosła), można jednak mówić o niezbędnych wytycznych każdego procesu doradczego.

Doradca zawodowy:

– określa psychofizyczne cechy klienta i jego sytuację życiową oraz wcześniejsze doświadczenie zawodowe,
– analizuje potrzeby, zdolności, już posiadane umiejętności – w ten sposób ustala tzw. potencjał zawodowy,
– pod kątem potrzeb i możliwości klienta analizuje rynek pracy oraz rynek usług edukacyjnych (ofertę uczelni wyższych i innych instytucji zwiększających kwalifikacje do wykonywania konkretnego zawodu),
– potrafi wykorzystać wiedzę o zawodach, by w klarowny sposób przekazać ich charakterystykę osobie wspomaganej,
– stale poszerza lub aktualizuje swoją wiedzę z zakresu bazy narzędziowej i metodologicznej (mowa tu głównie o posiadaniu najnowszych norm i wersji do używanych testów psychologicznych),
– jego praca z klientem ma charakter rozciągniętego w czasie procesu obejmującego ważne wydarzenia z życia klienta (wybór lub zmiana szkoły, podjęcie lub zmiana pracy, wybór formy dokształcania),
– wspieranie rozwoju klienta i pomoc w odnalezieniu właściwej dla niego ścieżki zawodowej i podporządkowanych jej działań edukacyjnych.

Powyższe, dość ogólne obowiązki i zadania można przedstawić w formie konkretnych działań:
– przeprowadzenie z klientem testów, które określą jego temperament, zainteresowania, wady i zalety, własne postrzeganie swojej sytuacji zawodowej,
– przedstawienie oferty edukacyjnej najbliższych ośrodków kształcenia (szkół, uczelni itp.) i zachęcenie do wspólnego zapoznania się z ich ofertą,
– pomoc w napisaniu CV i listu motywacyjnego,
– przekazanie informacji na temat skutecznych sposobów znajdywania zatrudnienia,
– przygotowanie klienta do rozmów kwalifikacyjnych,
– określenie trudności, które uniemożliwiają osobie wspomaganej podjęcie pracy i pomoc w ich przezwyciężeniu.