Elastyczne formy zatrudnienia

Flexicurity, czyli stosowanie elastycznych form zatrudnienia (pod względem czasu i miejsca pracy) to odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Pomysł ten pozwala na efektywne i świadome zarządzenia firmą, jest skutecznym narzędziem w walce z bezrobociem i bywa niezwykle korzystnym rozwiązaniem w dobie kryzysu ekonomicznego.

Flecicurity jest nowoczesnym modelem rynku pracy. Łączy w sobie idee bezpieczeństwa oraz elastyczność form zatrudnienia. Ma na celu przede wszystkim skorelowanie ze sobą interesów pracowników i pracodawców, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów współczesnej gospodarki. Elastyczny model pracy pozwala na dopasowanie zatrudnienia do potrzeby pracodawcy i pracownika.

 

Wyróżnić można wiele form zatrudnienia, które są odpowiedzią na ideę elastyczności pracy. Należą do nich m.in.:

 • terminowa umowa o pracę,
 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski),
 • zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin,
 • praca tymczasowa,
 • praca na zastępstwo,
 • telepraca,
 • wypożyczanie pracowników.

 

Z elastycznością mamy do czynienia również w rozkładach i systemach czasu pracy:

 • ruchomy czas pracy,
 • system pracy weekendowej,
 • system skróconego tygodnia pracy,
 • indywidualny rozkład czasu pracy.

Stosowanie elastycznych form zatrudnienia umożliwia bardziej efektywne zarządzenie firmą. Pracodawca może bowiem stwarzać takie formy prawne zatrudnienia, jakie mu odpowiadają w danym momencie. Osoba prowadząca działalność sezonową może zatrudniać pracowników tylko na określony czas w ciągu roku. Elastyczne formy zatrudnienia to także szansa np. dla osób niepełnosprawnych na prace w domu i samotnych matek, którym niekiedy ciężko pogodzić obowiązki domowe z zawodowymi.

Ponadto flexicurity traktowane jest przez wiele osób jako skuteczne lekarstwo w czasie kryzysu. Elastyczne zatrudnienie pomaga bowiem obniżyć koszty związane z zatrudnianiem w tradycyjnej formie przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości pracy. Ponadto model ten zapewnia obu stronom pełną swobodę w podejmowaniu oraz rezygnowaniu z zatrudnienia. W przypadku umowy o pracę na czas określony okres wypowiedzenia wynosi zaledwie 2 tygodnie, a umowę można rozwiązać także bez podania przyczyny. Elastyczność zapewnia również umowa na zastępstwo – wówczas okres wypowiedzenia to jedynie 3 dni. Inaczej jest np. w przypadku umowy o pracą na czas nieokreślony, gdzie okres wypowiedzenia może wynosić nawet 3 miesiące, w zależności od stażu pracy. Obowiązkowe jest również podanie przyczyny rozwiązania stosunku pracy.

Elastyczne formy zatrudnienia poza tym mają przeciwdziałać bezrobociu. Daje to szansę na dostęp do rynku pracy osobom o różnych sytuacjach życiowych. Flexicurity to także koncepcja zakładająca nieustanny rozwój pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. .Model ten wzmacnia konkurencyjność przedsiębiorstw, zmniejsza bezrobocie i skutecznie przeciwdziała negatywnym skutkom kryzysu. Ma wiele zalet zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.