Elektromechanik – opis zawodu i zakres obowiązków

Elektromechanik to osoba zajmująca się wykonywaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w wielu gałęziach gospodarki m.in. silników elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych, transformatorów czy sprzętu AGD (pralki, odkurzacze, żelazka i inne). Poza tym wykonuje on instalacje przełączające te urządzenia pod wysokie napięcie, a także zajmuje się montażem układów sterujących ich pracą.

 

W zawodzie tym wyróżnia się wiele specjalizacji, najważniejsze z nich to:

  • elektromechanika sprzętu gospodarstwa domowego,
  • elektromechanika pojazdów samochodowych,
  • elektromechanika elektrycznych przyrządów pomiarowych.

Każda osoba wykonująca zawód elektromechanika potrafi wykonać kompletny przegląd techniczny urządzenia elektrycznego, zamontować oraz zdemontować podzespoły mechaniczne i elektryczne w urządzeniu tego typu oraz naprawiać i konserwować sprzęt. Poza tym elektromechanik powinien umieć instalować urządzenia elektryczne, a także nadzorować eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych w czasie przeglądów okresowych.

Każda specjalizacja ma jednak również swoją specyficzną grupę czynności zawodowych, które związane są z określoną kategorią i rodzajem urządzeń elektrycznych. Do zadań elektryka samochodowego zalicza się np. sprawdzanie prawidłowego funkcjonowania zapłonu oraz wszystkich świateł w samochodzie.

Elektromechanik pojazdów samochodowych pracuje najczęściej indywidualnie, chociaż podczas wykonywania niektórych zadań kontaktować się może z współpracownikami czy przełożonymi. Do jego najbliższych współpracowników należy mechanik samochodowy oraz lakiernik czy blacharz. Elektromechanik samochodowy najczęściej pracuje w warsztacie samochodowym.

Elektromechanik zajmujące się sprzętem gospodarstwa domowego pracujący na co dzień w firmie produkcyjnej zajmuje się głównie montowaniem wcześniej wyprodukowanych części według obowiązującej dokumentacji technologicznej. Jego kontakty zawodowe ograniczają się przede wszystkim do najbliższych współpracowników.

Z kolei elektromechanik pracujący w serwisie sprzętu AGD zajmuje się szeroko pojętymi awariami. Do jego obowiązków należy więc rozmowa z klientem na temat usterki urządzenia oraz dokładna analiza przekazanej mu dokumentacji technicznej. Po przeglądzie technicznym i ustaleniu warunków usunięcia awarii (termin, sposób naprawy i jej koszt) elektromechanik może przystąpić do właściwej naprawy zepsutego urządzenia elektrycznego. Poza tym może on również wykonywać, konserwować, sprawdzać oraz przystosowywać instalacje przyłączające sprzęt AGD pod napięcie. Elektromechanik specjalizujący się w tym najczęściej prowadzi własną jednoosobową działalność gospodarczą.

Natomiast do podstawowych obowiązków elektromechaników elektrycznych przyrządów pomiarowych zalicza się przede wszystkim montaż aparatury pomiarowej i jej regulowanie. Poza tym wykonuje on też okresowe przeglądy techniczne, a także dba o odpowiednią konserwację urządzeń elektrycznych – woltomierzy, amperomierzy czy watomierzy.