Fakturzystka – opis zawodu i zakres obowiązków

Fakturzystka lub fakturzysta (ponieważ zawód ten nie jest przyporządkowany do jednej płci), jest pracownikiem działu księgowości. Natomiast dział księgowości zajmuje się budowaniem systemu ewidencji, którego zadaniem jest liczbowe ujęcie środków gospodarczych, procesów oraz wyników finansowych działalności przedsiębiorstwa. Dział księgowości gromadzi, przetwarza i przechowuje dane mające wpływ na zmiany wielkości majątku, jego strukturę, źródła finansowania oraz zdolności płatnicze.

Fakturzystka, jako pracownik działu księgowości jest odpowiedzialna za zarządzanie fakturami i wszystkim związanymi z fakturami zadaniami i procesami. Fakturzystka wystawia faktury, koryguje je w razie potrzeby oraz wprowadza do systemu księgowego.
 

Czym zajmuje się fakturzystka?
Fakturzystka oprócz wystawiania i wprowadzania faktury do systemu zajmuje się również kontrolą obiegu dokumentacji sprzedażowej, handlowej oraz generowaniem raportów. Praca fakturzystki jest zdecydowanie pracą biurową, a zakres czynności do wykonania jest ograniczony. Niemniej dzięki temu, że praca ta jest częścią większego systemu, fakturzystka ma możliwość poznania wszystkich jego niuansów. Im mniejsza firma tym obowiązki fakturzystki są bardziej zróżnicowane i obejmują szerszy obszar zadań do wykonania.

 
Podstawowe zadania, jakie wykonuje fakturzystka to:

 • wystawianie faktur dla realizowanych dostaw towarów i usług
 • nadzór nad wykonaną dostawą towarów i usług
 • utrzymywanie kontaktu z klientami
 • rozliczanie dokumentów magazynowych
 • wprowadzanie faktur do systemu księgowania
 • kontrola nad obiegiem dokumentacji księgowej
 • planowanie dostaw

 
Jakie wymagania musi spełniać fakturzystka?
Najczęściej w ofertach pracy funkcjonują te same oczekiwania i wymagania wobec osoby aplikującej na stanowisko fakturzystki. Wszędzie podkreśla się konkretne umiejętności oraz cechy charakteru, które dobra fakturzystka powinna posiadać.

Fakturzystka powinna:

 • posiadać minimum średnie wykształcenie, najlepiej profilowe, związane z rachunkowością lub księgowością
 • posiadać znajomość praktyk i zasad księgowych
 • posiadać znajomość zagadnień handlowych
 • posiadać bardzo dobrą znajomość obsługi komputera, szczególnie arkusza kalkulacyjnego oraz komputerowych systemów księgowych
 • powinna posiadać umiejętność obsługi kasy fiskalnej oraz innych urządzeń biurowych

Fakturzystka czasami musi pracować pod presją czasu, dlatego taka umiejętność jest niezwykle wysoko ceniona przez pracodawców pod warunkiem, że pośpiech nie obniża jakości wykonywanej pracy. Co do umiejętności zawodowych, zdolna fakturzystka ma szerokie możliwości poszerzania swoje wiedzy na kursach i szkoleniach.