Fizjoterapeuta – opis zawodu i zakres obowiązków

Według Ministerstwa Zdrowia fizjoterapeutą jest osoba, która dzięki nabytej wiedzy oraz umiejętnościom manualnym i środkom technicznym skutecznie eliminuje pewne procesy chorobowe w organizmie pacjenta, zapobiega ich nawrotom i dalszemu postępowi  chorób, a także usuwa dolegliwości.

Fizjoterapeuta leczenie może prowadzić metodami niefarmakologicznymi i nieoperacyjnymi. Celem jego pracy jest przede wszystkim poprawa kondycji psychofizycznej chorego, walka z bólem i ograniczeniami natury ruchowej. Fizjoterapeuta leczy bądź nadzoruje leczenie osób z zaburzeniami mięsniowo-szkieletowymi, sercowo-naczyniowymi, neuromięśniowymi oraz oddechowymi. Specjaliści w tej dziedzinie pracują w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ośrodkach sportowych, hospicjach, domach opieki, placówkach oświatowych itd.

 

Fizjoterapeuta zazwyczaj specjalizuje się w określonym kierunku:

 • reumatologii,
 • kardiologii,
 • pulmonologii,
 • ortopedii i traumatologii,
 • neurologii,
 • onkologii.

Najczęściej u fizjoterapeuty leczą się osoby cierpiące z powodu dolegliwości stawowych, z bólami kręgosłupa, stanami pourazowymi itd. Kolejną grupę pacjentów stanowią chorzy po udarach z całkowitym lub częściowym niedowładem oraz osoby po przebytej amputacji. Prowadzone działania mają na celu przywrócenie pełnej sprawności psychofizycznej oraz zwiększenie wydolności wysiłkowej.

Szeroką grupę pacjentów fizjoterapeutów stanowią także sportowcy leczący się po kontuzjach oraz osoby starsze. W przypadku tych ostatnich celem fizjoterapeuty jest opóźnienie efektów starzenia się, poprawa sprawności motorycznej oraz podtrzymanie zdolności pacjenta do samodzielnego funkcjonowania na co dzień. Poza tym fizjoterapeuta zajmuje się osobami po amputacjach, z protezami różnego rodzaju. Celem jest wówczas aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do normalnego życia.

 

W swojej pracy fizjoterapeuta na co dzień stosuje wiele technik. Najpopularniejsze  z nich to:

 • masaż leczniczy,
 • balneoterapia (kąpiele solankowe, siarkowodorowe, kuracje borowinowe),
 • terapia manualna (leczenie stawów obwodowych i kręgosłupa),
 • kinezyterapia (leczenie przez gimnastykę),
 • fizykoterapia (leczenie poprzez bodźce różnego rodzaju – magnetoterapia, elektroterapia, laseroterapia, hydroterapia itd.),
 • leczenie uzdrowiskowe wykorzystujące właściwości danego klimatu.

 

Do głównych zadań fizjoterapeuty należy:

 • dokonywanie oceny stanu pacjenta,
 • ustalanie programu oraz wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem różnych metod fizjoterapii,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • kontrolowanie postępów fizjoterapii,
 • dobór i dopasowywanie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych różnego rodzaju (przedmioty ortopedyczne),
 • nauka pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi (przedmiotami ortopedycznymi),
 • prowadzenie działalności profilaktycznej – popularyzowanie zachowań prozdrowotnych w celu zapobiegania niepełnosprawności osób w różnym wieku,
 • wydawanie opinii w związku ze stanem funkcjonalnym pacjentów poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapia.