Headhunter

Headhunter, inaczej nazywany dosłownie łowcą głów, to pracownik bądź też konsultant agencji doradztwa personalnego. Jego praca polega w ogólnym rozumieniu na identyfikacji menedżerów wysokiego szczebla. Ma za zadanie wyszukać cenionych na rynku specjalistów, o wysokich kwalifikacjach, nakłonić ich do zmiany pracy i podjęcia stanowiska u swego klienta. Jest to tak zwane poszukiwanie bezpośrednie.

Z roku na rok zawód ten zdobywa coraz większe uznanie na rynku i coraz większa rzesza osób próbuje nauczyć się tajników całej procedury związanej z headhunterstwem. Jest to stosunkowo młody zawód, ale z pewnością będący przyszłościowym. Zadania i obowiązki headhuntera bezpośrednio wiążą się z rynkiem pracy. Jego celem jest nie tylko zwykłe wyszukanie danego specjalisty. Musi umieć opracować portret psychologiczny, charakterologiczny oraz kwalifikacyjny osoby, która na danym stanowisku byłaby w stanie najlepiej się sprawdzić. Następnie według tak wykonanej analizy potencjalnego pracownika, przeszukuje dostępne źródła, „łowiąc” najlepszych specjalistów. Headhunter zajmuje się negocjacjami odnośnie warunków zatrudnienia, jak i oferowanej płacy. Nie tylko bowiem nakładania już zatrudnionych do podjęcia stanowiska pracy u swojego klienta, oferując bardziej atrakcyjne warunki finansowe, ale i wyszukuje tych, którzy jeszcze nie są zatrudnieni.

Osoby, które chcą pracować, jako headhunter nie muszą spełniać ściśle określonych wymagań. W związku jednak z obowiązkami, które wykonują, dobrze jest by posiadały wyższe wykształcenie, najlepiej z dziedziny zarządzania i marketingu, psychologii bądź też innych kierunków, które są adekwatne do zadań, jakie wykonuje headhunter. Osoba taka musi również posiadać rozbudowaną siatkę kontaktów. Mieć swoje źródła, w których może prowadzić szeroko zakrojone poszukiwania najlepszych specjalistów. Pod względem charakteru potrzeba, by przyszły headhunter wykazywał się umiejętnością kreatywnego i analitycznego myślenia. Wysokimi zdolnościami interpersonalnymi oraz niezwyczajną intuicją. Umiejętnością negocjacji, jak i przekonywania między innymi kandydatów, do zmiany pracy bądź objęcia oferowanego stanowiska, w zamian za bardziej atrakcyjne warunki.

Praca headhuntera łączy w sobie zatem wiele cech. Wymaga nie tylko wiedzy w zakresie zarządzania, pozyskiwania specjalistów, wyszukiwania informacji oraz osób. Headhunter musi być jednocześnie psychologiem, doradcą, jak i doskonałym negocjatorem. W związku z charakterem takowej pracy, trudno jest mówić o ścisłym miejscu i zakresie obowiązków. Choć headhunterzy często pracują w agencjach i biurach zajmujących się zatrudnianiem osób, najczęściej decydują się na własne działania, jako wolni strzelcy.

Headhunterzy średnio zarabiają około 5000 złotych brutto miesięcznie. Najwyżej wykwalifikowani specjaliści mogą liczyć na znacznie wyższe zarobki.