Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy?

Do obecności pracowników z Ukrainy w polskich miastach i miasteczkach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Przede wszystkim cieszą się opinią pracowitych i rzetelnych, a otwarcie rynku zatrudnienia sprawiło, że uzupełnili braki kadrowe w naszych przedsiębiorstwach. Szacuje się nawet już około 150 tysięcy Ukraińców otrzymało zezwolenie na pobyt w Polsce, a tym samym zdecydowało się związać swoją przyszłość z naszym krajem. Zobacz, jak zatrudnić pracowników zza wschodniej granicy.

  1. Fala emigracyjna już za nami
  2. Procedury zatrudniania
  3. Legalna praca

Fala emigracyjna już za nami

Prawdopodobnie największa fala emigrantów zarobkowych z Ukrainy już się zadomowiła w naszym kraju. Szacuje się, że teraz napływ pracowników może być mniejszy, a część z tych, którzy obecnie pracują, może podążać za zatrudnieniem do krajów zachodniej Europy. Kuszą oczywiście wyższe zarobki i inne programy socjalne. Co istotne, pracownicy z Ukrainy są bardzo cenieni przez polskie firmy z różnych branż, ułatwione procedury zatrudniania, podobne języki i ten sam krąg kulturowy sprawiają, że asymilacja przebiega sprawnie.

Procedury zatrudniania

Pracownicy z Ukrainy to silne kadry, które zasilają różne branże w Polsce. Dodatkowo same procedury zatrudniania nie są tak skomplikowane jak w przypadku obywateli innych krajów. Wspomagają również dedykowani pośrednicy https://wynajempracownikow.pl/ oraz specjaliści, którzy na przykład zajmują tłumaczeniami niezbędnych dokumentów.

Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy

Legalna praca

Od 2018 zaczęły obowiązywać nowe przepisy o zatrudnianiu obcokrajowców. Przede wszystkim zaczyna obowiązywać nowy typ zezwolenia o pracę sezonową. Na okres 9 miesięcy udziela go starosta. Żeby spełnić ten warunek, wysokość wynagrodzenia musi być uzgodniona z obcokrajowcem i wpisana do umowy oraz nie jest niższa od wynagrodzenia pozostałych pracowników, którzy pracują na tym samym stanowisku. Poza tym zaczęło obowiązywać zezwolenie na pracę krótkoterminową, czyli zatrudnienie na pół roku w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Oczywiście obcokrajowiec uzyskuje pozwolenie na pracę tylko wówczas, gdy pracodawca przedstawia dokument poświadczający, że nie ma możliwości zatrudnienia na dane stanowisko nikogo z lokalnego rynku pracy. Tym samym urzędnicy mogą odmówić wydania pozwolenia o pracę, powołując się na nowe przesłanki. Pobierają także opłatę za rozpatrzenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Żeby przetłumaczyć wszystkie dokumenty takie jak na przykład certyfikat zawodowy, dokumenty rejestracyjne, prawo jazdy i inne dokumenty, które są niezbędne do pracy w Polsce będą musiały być przygotowane przez tłumacza przysięgłego.