Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

Instruktor nauki jazdy to stanowisko, które łączy w sobie umiejętności kierowania pojazdami z umiejętnością przekazywania wiedzy innym osobom. Jest jednym z ciekawszych zawodów, ale ma też swoje minusy. Przede wszystkim, wiąże się z nauczaniem naszych klientów wszystkiego, co należy wiedzieć, aby sprawnie poruszać się po drogach i obsługiwać samochód. Często więc powoduje stresy i wymaga kreatywności w dotarciu do kursanta w sposób umożliwiający przekazanie tej wiedzy.

Osoba na takim stanowisku musi więc wykazywać się pomysłowością, a żeby osiągnąć sukces, mile widziana będzie znajomość sposobów przekazywania wiedzy. Choć zawód ten kojarzy się często z samym nauczaniem tego, jak poruszać się na drogach i jak obsługiwać pojazd, to jednak przede wszystkim powinien być także kojarzony z nauczaniem, jak odpowiedzialnie zachować się na drodze podczas jazdy, by w ten sposób zminimalizować ryzyko utraty życia bądź zdrowia.

Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

Aby zostać instruktorem, nie musimy posiadać wykształcenia wyższego. Wystarczy, że mamy ukończoną szkołę średnią i przez co najmniej trzy lata kierowaliśmy pojazdem, który będzie objęty szkoleniem. Oprócz tego niezmiernie ważnym jest potwierdzenie, że nasz stan zdrowia umożliwia nam wykonywanie tego zawodu oraz to, że dysponujemy odpowiednimi predyspozycjami psychicznymi. Spełnienie warunków zdrowotnych psychicznych i fizycznych potwierdzi nam lekarz, wystawiając odpowiednie orzeczenie lekarskie. Kiedy zrealizujemy już wszystkie niezbędne wymogi, możemy przystąpić do odpowiedniego kursu kwalifikacyjnego. Powinien odbyć się on w miejscu upoważnionym przez wojewodę. Kurs kończy się zdaniem egzaminu przed specjalną powołaną również przez wojewodę komisją. Osoba, która chce znaleźć pracę na stanowisku instruktora, nie może być karana wyrokiem sądu za przekroczenia lub przestępstwa wynikłe przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Musi zostać także wpisana do ewidencji instruktorów.

Jak wygląda kurs szkoleniowy?

Na początku takiego kursu przystępujemy do egzaminu kwalifikacyjnego, obejmującego tematy z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz technik prowadzenia pojazdów. Dodatkowo podczas kursu kandydaci pozyskują wiedzę z zakresu takich przedmiotów jak psychologia, metodyka nauczania, prawo o ruchu drogowym i im pokrewnych, a ściśle związanych z zawodem. Taki kurs wiąże się także z odbyciem odpowiedniej praktyki.

Jak wygląda uzyskanie prawa do wykonywania zawodu?

Po spełnieniu określonych warunków i zdaniu egzaminu końcowego osobą, która za opłatą wydaje nam legitymację instruktorską, jest starosta. On też wpisuje nas do ewidencji instruktorów, nadając nam numer uprawnień, składający się z sześciu lub siedmiu znaków oraz zawiadamia o tym odpowiednią jednostkę.

Wynagrodzenia instruktora nauki jazdy

Początkujący zarabiają około 1 840 zł brutto miesięcznie. W miarę upływu czasu związanego ze zdobywaniem przez nas doświadczenia możemy zarabiać w tym zawodzie średnio 2 245 złotych. Najlepsi zarabiają około 2 875 zł brutto. Do najczęściej przyznawanych dodatkowych korzyści pracownikom należą przeważnie samochody służbowe, ale także telefony komórkowe bądź szkolenia według uznania pracownika.