Jak zostać maklerem

Na początku, zanim dowiemy się jak zostać maklerem, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, kim tak właściwie jest makler?
Makler to osoba, która jest odpowiedzialna za weryfikację zleceń maklerskich, oraz ich przyjmowanie i przekazywanie. Makler w imieniu swojego zleceniodawcy, zawiera transakcje handlowe. Jak więc zostać maklerem? Makler musi przebyć ciężką i długą drogę edukacyjną, aby móc na poważnie zająć się handlem na giełdzie.

Zawód ten może wykonywać każdy, kto posiada wykształcenie minimum średnie, nie był nigdy karany, oraz zaliczył egzamin maklerski. Egzamin ten, jest konieczny do uzyskania licencji maklerskiej, która umożliwia nam rozpoczęcie kariery. Osoby, które taką licencję posiadają, nie narzekają zazwyczaj na problemy ze znalezieniem pracy. Oprócz domu maklerskiego, osoba z licencją maklerską może pracować w banku, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych lub jako firmowy doradca finansowy. Możemy wykonywać jakąkolwiek pracę związaną z bankowością i finansami.

Egzamin maklerski wymaga od nas znajomości z wielu dziedzin, są to: prawo cywilne, gospodarcze, prawo podatkowe i dewizowe, oraz prawo papierów wartościowych. Wymagania to również znajomość tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, rynku finansowego, systemu depozytowo-rozliczeniowego, prywatyzacji przedsiębiorstw, rachunkowości, matematyki, analizy finansowej, strategii inwestycyjnych, czy rynku towarów giełdowych. Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, zostajemy wpisani na listę maklerów. Wpisu dokonuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Pomimo tego, że egzamin ten jest bardzo trudny, a pozytywny wynik uzyskuje około 10-15% osób przystępujących do niego, to chętnych nie brakuje. Dlaczego? Jest to pewnie spowodowane zarobkami, które kuszą młodych ludzi. Jeżeli ktoś chce dobrze przyłożyć się do egzaminu, to może zapisać się na kurs, który pomoże w przygotowaniach do niego. Istnieje wiele organizacji oferujących takie szkolenia. Cena takiego kursu to około 2-2, 5 tysiąca złotych.

Jakie zarobki osiąga makler?

Wysokość wynagrodzenia zależna jest od doświadczenia maklera, oraz od liczebności jego grupy klientów. Początkujący makler zarabia od około 3 do 6 tysięcy złotych. Są to oczywiście zarobki na samym początku kariery. Dodatkowo do wynagrodzenia trzeba doliczyć premię, jaką otrzymuje, jeżeli jego wyniki są bardzo dobre. Wysokość premii to wartość zależna od wielu czynników i nie można jej dokładnie określić. Każdy makler otrzymuje premię w innej wysokości. Jeżeli jesteśmy już doświadczeni, to możemy liczyć na zyski sięgające kilkunastu tysięcy złotych.

Maklerem nie jest łatwo zostać. Jest to zawód przynoszący wiele prestiżu i szacunku. Osoby z licencją maklerską uważane są za odpowiedzialne i poukładane. Jeżeli mamy ambicje, zdolności i interesujemy się giełdą i finansami, to wart spróbować i dla własnej satysfakcji przystąpić do egzaminu na licencję maklerską. Kto wie, może nasze życie dzięki temu się odmieni.