Jak zostać ratownikiem medycznym

Ratownik medyczny to bardzo odpowiedzialna rola. Osoba na tym stanowisku w pierwszej kolejności jest odpowiedzialna za ratowanie życia ludzkiego. Musi być doskonale sprawna fizycznie, absolutnie zdrowa i posiadać zdolność do szybkiej oceny sytuacji oraz błyskawicznie podejmować decyzje i działania.

Koniecznie musi wykazywać się także odpowiednią wiedzą oraz mieć we krwi techniki mające na celu ratowanie życia ludzkiego w sytuacjach powodujących jego zagrożenie.

Jak zostać ratownikiem medycznym?

W pierwszej kolejności musimy posiadać odpowiednią wiedzę i przejść stosowne kursy bądź szkolenia. Przyszłego zawodu możemy uczyć się już w publicznej bądź niepublicznej szkole policealnej. Zdobytą edukację musimy potwierdzić odpowiednim dyplomem zawodowego ratownika medycznego. Również możemy się kształcić w ramach studiów wyższych na kierunku ratownictwa medycznego. Poza tym, musimy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i wykazywać odpowiedni stan zdrowia, umożliwiający nam wykonywanie zawodu. Jeżeli to cudzoziemiec chciałby uzyskać takie uprawnienia, musi dodatkowo wykazać się znajomością w tym przypadku języka polskiego w stopniu umożliwiającym wykonywanie pracy.

Jak długo trwa zdobywanie wykształcenia?

W szkołach policealnych nauka z reguły trwa około dwóch lat. Podczas tego okresu uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, psychologii, dydaktyki ratownictwa, leków stosowanych podczas akcji ratowniczych, stanów zagrożenia życia i innych pokrewnych nauk. Dodatkowo, można też posiąść podczas nauki umiejętności takie jak posługiwanie się językiem migowym czy stosowania pewnych technik samoobrony. Obowiązkowe są też praktyki zawodowe, które można odbyć w pogotowiu ratunkowym, szpitalu czy straży pożarnej. Ukończenie nauki w szkole policealnej wiąże się z podejściem do egzaminu zawodowego. Po uzyskaniu określonej ilości punktów możemy otrzymać nasz dyplom. Jeżeli chodzi o wykształcenie zdobywane na drodze studiów wyższych, taka nauka trwa wtedy 3 lata i jest dodatkowo poszerzona o wiedzę z zakresu ratownictwa specjalistycznego, intensywnej terapii czy obsługi aparatury medycznej. Podobnie jak w przypadku szkoły policealnej, student również jest zobowiązany do odbycia stosownych praktyk zawodowych i również jego wiedza jest sprawdzana za pomocą egzaminu końcowego. Każda osoba zatrudniona na stanowisku ratownika medycznego jest zobowiązana do doskonalenia zawodowego, co w praktyce oznacza, że jest ono realizowane w postaci pięcioletnich okresów rozliczeniowych. W każdym z tych okresów ratownik musi otrzymać określoną liczbę punktów, która będzie kwalifikowała go do dalszego wykonywania zawodu.

Ile zarabia ratownik medyczny?

Średnie miesięczne wynagrodzenie ratownika medycznego to 3000 złotych brutto. Najlepsi mogą wynegocjować umowy uwzględniające kwoty około 3791 zł brutto miesięcznie. Początkujący zwykle zaczynają od najniższej krajowej. Z pracą ratownika związane są także przyznawane przez jego pracodawcę benefity. W większości przypadków dotyczą one ubezpieczenia na życie, dofinansowania do nauki bądź szkoleń według uznania samego pracownika.