Jakie możliwości pracy w USA mają młodzi ludzie?

Wiele osób po zdaniu matury jeszcze nie wie, co chce robić w życiu. Wstrzymuje więc decyzję o pójściu na studia. Daje sobie czas na podjęcie ważnego wyboru, od którego będzie zależeć przyszłość. Inni studiują, ale w przerwie wakacyjnej poszukują zatrudnienia. Czas ten można aktywnie spożytkować, wyjeżdżając do pracy w USA. Jest to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej młodych ludzi.

W wyjazdach do pracy w USA wiele osób widzi dla siebie przede wszystkim szansę zdobycia pieniędzy potrzebnych na samodzielne utrzymanie na studiach. Jakie są możliwości i szanse na uzyskanie zatrudnienia?

 

Campower, czyli zostań personelem pomocniczym

Młodzież szukająca pracy w USA, często decyduje się na zatrudnienie jako campower. Jest to praca w roli personelu pomocniczego wykonującego swoje obowiązki w amerykańskich ośrodkach wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży. Może to być praca w kuchni, praca w charakterze sprzątaczki czy kosiarza, itp.

Praca w USA jako campower to rozwiązanie dedykowane czynnym studentom. Nie trzeba posiadać żadnych specjalnych kwalifikacji – w zupełności wystarczy znajomość angielskiego.

 

Counsellor, czyli wychowawca

Drugą popularną formą pracy dla młodzieży w USA jest counsellor. To osoba zatrudniona w charakterze instruktora w amerykańskich ośrodkach wypoczynkowych. Jej zakres obowiązków zbliżony jest do zakresu obowiązków wychowawców opiekujących się grupą na polskich koloniach letnich.

Praca jako counsellor dedykowana jest osobom mającym doświadczenie w pracy z dziećmi oraz biegle posługującym się językiem angielskim (na poziomie „Upper-Intermediate” i wyżej).

 

Au pair, czyli jak zostać nianią

Alternatywnym rozwiązaniem jest praca w charakterze niani (au pair). Jako opiekunka do dziecka, stajesz się równoprawnym członkiem rodziny amerykańskiej – pomagasz w opiece nad dziećmi, otrzymując w zamian cotygodniowe kieszonkowe. Ponadto masz dostęp do bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia oraz możliwość skorzystania z płatnego urlopu.

Chcąc pracować jako au pair, należy spełnić kilka kryteriów. Wyjeżdżając do pracy w USA np. za pośrednictwem AuPair in America, musisz m.in.: mieć 18-26 lat, posiadać prawo jazdy, mieć doświadczenie w opiece nad dziećmi (min. 200 godzin), znać język angielski na poziomi komunikatywnym.

 

Au pair w USA
Au pair w USA

 

Nie samą pracą młodzież żyje, czyli nauka i zwiedzanie w jednym

Wyjazd do pracy w USA to jednak nie tylko możliwość zarobkowania. To także szansa na wspaniałą przygodę życia oraz… doskonalenie języka. Praca w charakterze au pair oznacza stały kontakt z rodziną amerykańską, dając dostęp do tysięcy godzin z native speakerem. Żaden kurs językowy nie pozwoli na przyswojenie wiedzy w tak szybkim tempie i nie pozwoli na przełamanie bariery językowej w tak krótkim czasie.

Jeśli nie wiesz, jak spędzisz tegoroczne wakacje, daj sobie szansę na pracę w USA.