Stanowiska

Zakres obowiązków pracownika w miejscu pracy wg konkretnych zawodów.

Agent celny – opis zawodu i zakres obowiązków

Agent celny to pracownik agencji celnej. Jest on pośrednikiem pomiędzy urzędem celnym i osobami dokonującymi obrotu towarami za granicą kraju. Agenci celni pracują w jednostkach przygranicznych i nie tylko. Wykonują zarówno pracę biurową, jak...

Diagnosta samochodowy – opis zawodu

Diagnosta samochodowy to najczęściej pracownik stacji kontroli pojazdów, czyli osoba odpowiedzialna za weryfikację stanu technicznego pojazdów osobowych, ciężarowych, dostawczych i nie tylko, które dopuszczone zostały do ruchu drogowego. Analizuje on stan poszczególnych podzespołów pojazdu,...

Pracownik socjalny – opis zawodu

Pracownik socjalny to osoba, której głównym zadaniem jest działalność na rzecz osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, rodzinnej zawodowej, zdrowotnej czy mieszkaniowej.  Otacza ona osoby potrzebujące opieką , organizuje im pomoc, udziela...

Terapeuta zajęciowy – opis zawodu i zakres obowiązków

Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się prowadzeniem terapii poprzez odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w...

Higienistka stomatologiczna – opis zawodu i zakres obowiązków

Higienistka stomatologiczna zaliczana jest do grona średniego personelu medycznego, którego praca związana jest z szeroko rozumianą profilaktyką stomatologiczną. Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań m.in.: asystowania lekarzowi stomatologowi przy różnego...

Elektromechanik – opis zawodu i zakres obowiązków

Elektromechanik to osoba zajmująca się wykonywaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w wielu gałęziach gospodarki m.in. silników elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych, transformatorów czy sprzętu AGD (pralki, odkurzacze, żelazka i inne). Poza tym wykonuje...

Magazynier – opis zawodu i zakres obowiązków

Magazynier to osoba zajmująca się przyjmowaniem towarów do magazynu, ich składowaniem z zachowaniem określonego systemu identyfikacji oraz wydawaniem i kompletowaniem towaru. Podczas przyjmowanie towaru wykonuje odbiór jakościowy i ilościowy, następnie dba o właściwe dla...

Project manager – kierownik projektu. Opis zawodu

Projecet Manager, czyli koordynator lub kierownik projektu to specjalista pracujący w firmie lub organizacji, który kompleksowo zarządza różnego rodzaju projektami. Stanowisko to najczęściej obejmują osoby o odpowiednim wykształceniu (studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu...

Nowości na stronie: