Stanowiska

Zakres obowiązków pracownika w miejscu pracy wg konkretnych zawodów.

Opiekun medyczny – opis zawodu i zakres obowiązków

Opiekun medyczny to stosunkowo nowy zawód medyczny, gdyż powstał w roku 2008. Objęty został klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby runku pracy na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia...

Ratownik medyczny – opis zawodu i zakres obowiązków

Ratownik medyczny to osoba uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, a zwłaszcza w sytuacjach nagłego i bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Ratownik medyczny ma za zadanie udzielić szybkiej oraz sprawnej pomocy...

Pokojówka – opis zawodu

Pokojówka to osoba pracująca w hotelu lub obiekcie o zbliżonym charakterze (motel, hostel, pensjonat). Odpowiedzialna jest przede wszystkim za utrzymanie wynajmowanych gościom pokojów w idealnej czystości i stanie. Do jej codziennych obowiązków zalicza się...

Dekarz – opis zawodu

Dekarz to osoba zajmująca się na co dzień pokrywaniem i naprawianiem dachów materiałami dekarskimi różnego typu. Zakłada on, konserwuje oraz remontuje sprzęt służący do odprowadzania wody z dachów przy wykorzystaniu narzędzi, urządzeń i maszyn...

Technik dentystyczny – opis zawodu

Technik dentystyczny to zawód, który jest nieco zbliżony do protetyka. Prawo do używania tytułu technika uzyskuje się po zdaniu egzaminów w szkole policealnej o takim profilu. Najczęściej technicy dentystyczni ściśle współpracują z dentystami. Niektórzy...

Key account manager – opis stanowiska pracy

Key Account Manager (w skrócie KAM) to kierownik ds. kluczowych klientów. W praktyce nazwa tego stanowiska jest raczej rzadko kojarzona, gdyż słowo kierownik nie budzi powszechnie pozytywnych skojarzeń. Ogólnie rzecz biorąc to osoba zajmująca...

Zawód – kierowca tira

Aby zostać kierowcą samochodu ciężarowego musimy zdać wiele egzaminów. Gdy nam się to uda rozpoczniemy pracę jako zawodowy kierowca TIR-a. Wiąże się ona z koniecznością posiadania przez kandydata do tego zawodu siły fizycznej, mocnych...

Inspektor pracy – opis zawodu

Inspektor pracy jest podstawowym organem Państwowej Inspekcji Pracy. Do jego podstawowych uprawnień zalicza się przeprowadzanie kontroli pracodawców pod kątem przestrzegania przez nich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas...

Nowości na stronie: