Strona główna Kodeks Pracy

Kodeks Pracy

Art 87 KP (Kodeksu Pracy)

Kodeks pracy precyzyjnie określa, co może być potrącone z wynagrodzenia za pracę w art. 87. Z kolei art. 871 podaje, jakie wynagrodzenie pracownik musi bezwzględnie otrzymać, nawet jeśli posiada zobowiązania opisane w artykule poprzedzającym. Najważniejszą...

Art 151 KP

Kodeks pracy zawiera kilka artykułów w tym Art. 151, który dotyczy pracy w godzinach nadliczbowych. W artykule znajduje się zapiska, z której wynika, że praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna podczas prowadzenia akcji ratowniczej...

Art 55 KP

Art. 55 Kodeksu pracy dotyczy tematu rozwiązania umowy o pracę przez pracownika. Daje on pracownikowi możliwość rozwiązania umowy o pracę bez okresy wypowiedzenia w dwóch sytuacjach: przepis z par. 1 przewiduje możliwość rozwiązania umowy...

Art 108 KP

Odpowiedzialność porządkowa pracowników za naruszenie obowiązków pracowniczych poruszona jest w art. 108-113 kodeksu pracy (k.p.). Kary wymienione w art. 108 dotyczą przewinień mniejszej wagi. W przypadku zaistnienia większych przewinień pracodawca zdecyduje się bowiem raczej...

Art 23 KP (Kodeksu Pracy)

Kwestię przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę reguluje art. 23 Kodeksu Pracy. Wynika z niego, iż w razie przejścia części zakładu pracy lub jego całości na innego pracodawcę zostaje on na mocy prawa stroną...

Art 52 Kodeksu Pracy

Artykuł 52 Kodeksu Pracy, najbardziej osławiony i najbardziej nielubiany, zarówno przez pracowników, jak i pracodawców, bowiem oznacza ostateczne rozwiązanie umowy o pracę, nazywane również dyscyplinarką. Złowrogo brzmiący zapis to: „Art. 52. § 1. Pracodawca może rozwiązać...

Art 188 KP

Artykuł 188 Kodeksu Pracy należy do działu ósmego, odnośnie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Aktualnie brzmiąca treść to: Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem § 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14...

Artykuł 53 Kodeksu Pracy

Artykuł 53 Kodeksu Pracy należy do rozdziału drugiego odnoszącego się do stosunku pracy, a dokładnie mówiąc obejmuje kwestie związane z umowami o pracę. Jak należy interpretować poniższe zapisy?: Art. 53. § 1.Pracodawca może rozwiązać umowę...

Nowości na stronie: