Pracodawca

Informacje i porady dla pracodawców.

Równoważny czas pracy

Nie we wszystkich firmach istnieje stałe zapotrzebowanie na tą samą ilość pracowników w ciągu dnia czy tygodnia. W wielu z nich jest to uzależnione np. od pory roku, ilości zleceń w danym czasie. Dlatego...

Staż z Urzędu Pracy – komu i na jakich zasadach

Nie ulega wątpliwości, że staż, to zawsze świetna okazja do zdobycia nowego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych. Jakich by argumentów nie rozpatrywać, zawsze dojdziemy do wniosku, że nie był to czas zmarnowany. Dlaczego? Otóż, nie...

Umowa zlecenie – koszty pracodawcy

Umowa zlecenie jest jedną z najchętniej wybieranych form zatrudnienia. W wielu przypadkach jest ona najkorzystniejsza dla pracodawcy, bywa również dobrym rozwiązaniem dla pracownika. Pozwala bowiem na znaczną redukcję kosztów, przy jednoczesnym zapewnieniu pracownikowi godziwych...

Kontrola PIP – Państwowej Inspekcji Pracy

Jak wynika z informacji prezentowanych co roku przez Państwową Inspekcję Pracy, polscy pracodawcy wykazują się dość dużą nonszalancją w przestrzeganiu praw pracowniczych opisanych w Kodeksie Pracy. Łamanie przepisów przez przedsiębiorców często wynika z ich...

Upomnienie dla pracownika

Upomnienie przez pracodawcę pracownika, jest jedną z kar porządkowych. Może ona zostać na pracownika nałożona, jeżeli ten dezorganizuje pracę w firmie oraz nie przestrzega określonych reguł i zasad pracy. Oprócz upomnienia, możliwe jest również nałożenie...

Jak należy prowadzić akta osobowe pracownika

Na podstawie art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu Pracy został na pracodawcę nałożony obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Obowiązek ten został szczegółowa uregulowany w rozporządzaniu...

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony – wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę: Bochnia, dnia 15 kwietnia 2015 r. Zakłady Spożywczo-Przetwórcze „Mixpol” ul. Wiejska 13 32-700 Bochnia Tel. 600 220 220 Sz.P. Ryszard Nowak ul. Miłosza 8/11 32-700 Bochnia Tel: 600-601-633       ...

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę: Bochnia, dnia 15 kwietnia 2015 r. Zakłady Spożywczo-Przetwórcze „Kurakpol” ul. Wenecka 45 32-700 Bochnia Tel. 600 220 220 Sz.P. Irena Kwiatkowska ul. Długosza 3/11 32-700 Bochnia Tel: 600-601-633       Wypowiedzenie umowy o pracę.     Szanowna Pani....

Nowości na stronie: