Pracownik

Odprawa emerytalna

Zakończenie aktywności zawodowej i przejście na emeryturę jest ważnym wydarzeniem w życiu człowieka. Dla kogoś, kto przez ostatnie kilkadziesiąt lat pracował, trudno jest przyzwyczaić się do nowego, zmienionego modelu życia. Żeby chociaż trochę wesprzeć...

Dodatek stażowy

Dodatek stażowy jest dodatkiem przyznawanym za wysługę lat. Wynosi on kilka procent naszego wynagrodzenia. Dodatek stażowy rośnie razem z naszym stażem pracy. Naliczanie tego dodatku, można rozpocząć po pięciu latach pracy. Początkowo wynosi on...

Zerwanie umowy zlecenie

Umowę zlecenie można rozwiązać na kilka różnych sposobów. Według kodeksu cywilnego, umowa zlecenie oznacza zobowiązanie się osoby przyjmującej zlecenie, do wykonania na rzecz zlecającego czynności określonych w umowie. Jest obecnie jedną z najczęściej proponowanych...

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kilka słów wprowadzenia. Kwestionariusz osobowy to druk, który jest wypełniany na życzenie pracodawcy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie bądź przez obecnie zatrudnionego pracownika. Jest dokumentem powiązanym ze stosunkiem pracy, który zawiera podstawowe dane osobowe. Jak...

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo

W przypadku, kiedy jesteś zatrudniony na umowę o pracę w celu zastąpienia innego pracownika, podpisujesz umowę terminową. Początek Twojego zatrudnienia łączy się w takim przypadku z początkiem okresu usprawiedliwionej nieobecności osoby, którą zastępujesz. Jeżeli...

Umowa na zastępstwo a ciąża

Bez względu na to, czy pracownica została zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, czy na czas określony, w przypadku, kiedy zaszła w ciążę, przysługują jej pewne dodatkowe uprawnienia. Jednym z przykładów takich...

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Pracujesz na umowę na czas nieokreślony? Warto więc jest wiedzieć więcej o okresie wypowiedzenia, obowiązującym przy takim stosunku pracy. Zgodnie z kodeksem pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od okresu zatrudnienia, czyli...

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Jeżeli jesteś zatrudniony u pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas określony, warto jest wiedzieć, że również taką umowę obowiązuje pewien okres wypowiedzenia. Podstawowym celem umowy o pracę jest gwarancja trwałości stosunku pracy...

Nowości na stronie: