Pracownik

Jak zaoszczędzić na kosztach podróży służbowej dzięki wymianie walut online?

Sposobów oszczędzania na podróży służbowej jest wiele. Jednym z najbardziej istotnych jest korzystna wymiana walut, a tej najlepiej dokonywać w internetowym kantorze. Może to przynieść oszczędności sięgające nawet 10%! Pracownikowi, który udaje się w podróż...

Urlop bezpłatny

Pracownik może poprosić swego pracodawcę o bezpłatny urlop. W ten sposób może on przerwać wykonywanie pracy w stosunku do danego pracodawcy bez zrywania umowy o pracę. Jest to rozwiązanie przydatne w momencie korzystania z...

Trzynasta pensja

Trzynasta pensja przysługuje wszystkim pracownikom budżetówki. Inni pracodawcy również mogą wypłacać trzynastkę o ile taki zapis znajduje się w regulaminie wynagradzania danej firmy,  w zbiorowym układzie pracy bądź w umowie o pracę danego pracownika. Obowiązkowo...

Świadczenie kompensacyjne

Ze świadczenia kompensacyjnego mogą skorzystać nauczyciele. Przysługuje im on jeśli spełnią warunek dotyczący ogólnego stażu, w tym pracy nauczycielskiej, osiągną wymagany wiek oraz rozwiążą stosunek pracy. W chwili obecnej wysokość świadczenia obliczana jest na...

Wysługa lat

Wysługa lat, czyli tzw. dodatek stażowy przysługuje obligatoryjnie wszystkim pracownikom strefy budżetowej. W innych przypadkach jego wypłata uzależniona jest tylko i wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Najczęściej dodatek oblicza się jako określony procent od...

Badania okresowe pracownika

Każdy pracownik ma obowiązek poddania się badaniom wstępnym oraz okresowym. Ich koszt pokrywa pracodawca, a za czas spędzony w przychodzi medycyny pracy przysługuje mu normalne wynagrodzenie. W zależności od warunków pracy badania okresowe należy...

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom ubezpieczonym, które po okresie pobierania zasiłku chorobowego są nadal niezdolne do podjęcia pracy z powodu choroby, natomiast dalsze leczenie bądź rehabilitacja dobrze rokują na przyszłość i jest duża szansa, że...

Nienormowany czas pracy

Nienormowany czas pracy na mocy art. 128 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku to czas, podczas którego pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy bądź innym miejscu przeznaczonym do...

Nowości na stronie: