Pracownik

Świadczenie urlopowe

Świadczenie urlopowe jest alternatywnym rozwiązaniem dla świadczeń z ZFŚS (Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). Mają one miejsce w przypadku przedsiębiorstw, które nie są zobligowane do utworzenia ZFŚS. Przysługuje ono raz w ciągu roku każdemu pracownikowi,...

Wymiar czasu pracy

Czas pracy to czas, podczas którego pracownik jest do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy bądź innym wyznaczonym do wykonywania pracy miejscu. Z tego wynika, że czas pracy to nie tylko rzeczywisty czas, w którym...

Porzucenie pracy

Sezon letni będący w pełni powoduje, że pojawia się coraz więcej tymczasowych ofert pracy. Do tego dochodzą standardowe oferty, których również nie brakuje i pracownicy nierzadko myślą o opuszczeniu aktualnego stanowiska pracy. Możliwość przede...

Najniższa krajowa – 2016

Płaca minimalna to ustalony prawnie najniższy możliwy poziom wynagrodzenia Pieniężnego za wykonaną pracę na podstawie umowy o pracę. Określa się wo jako stawkę lub minimalny zarobek w danym przedziale czasowym - zwykle miesiąca. Wynagrodzenie...

ZUS Rp-7 – Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu jest jednym z dokumentów, sporządzanych celem ustalenia wysokości emerytury i renty. Stanowi dowód służący do ustalania między innymi: podstawy wymiaru kapitału początkowego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym także renty...

Prawa pracownika

Kodeks Pracy wyraźnie określa, jakie obowiązki ciążą na pracowniku, jednakże przysługuje mu również szereg praw. Tych, które wynikają z samego Kodeksu Pracy, jak i tych, które związane są z zapisami zawartymi w podpisanej przez...

Godziny nadliczbowe

Godziny nadliczbowe oznaczają pracę wykonywaną ponad ustaloną normę, a tę wyznaczają przepisy prawa pracy – dokładniej mówiąc jest to artykuł 151 § 1 Kodeksu Pracy. Wedle Kodeksu Pracy wyróżniamy dwie normy czasu pracy: dobową, średniotygodniową. Dobowa norma...

Wynagrodzenie chorobowe

W czasie kiedy pracownik jest chory, przysługuje mu tak zwane wynagrodzenie chorobowe. Zasady odnośnie jego wynagrodzenia oraz możliwości względem przyznania określa Kodeks Pracy. W jakim wypadku i komu przysługuje wynagrodzenie chorobowe? Wedle artykułu 92 Kodeksu...

Nowości na stronie: