Kompetencje i obowiązki specjalisty ds zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to niełatwa działka. Specjalista ds. zamówień publicznych musi koordynować wszelkie działania i dbać o ich realizację. Jego praca wymaga skupienia oraz doskonałej pracy. Pracy dla takich osób jest sporo, ogłoszenia pojawiają się regularnie. Specjalista musi przygotować oraz realizować zamówienia publiczne, zawsze zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Koordynuje zbieranie ofert, monitoruje rezultaty postępowania przetargowego. Musi prowadzić, uzupełniać oraz archiwizować dokumentację przetargową.

Musi mieć kwalifikacje:

* wyższe wykształcenie – najlepiej prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne;

* jeśli kończył inne studia to powinien być absolwentem studiów podyplomowych z dziedziny zamówień publicznych oraz szkoleń;

* kilkuletnie doświadczenie w takiej pracy jest niewątpliwym atutem;

* posiadanie prawa jazdy kategorii B jest coraz częściej wymagane, podobnie jak znajomość jęzka angielskiego.

Praca biurowa

Jego praca jest biurowa i stacjonarna. Czasami konieczne są podróże służbowe. Stres i praca pod presją są typowe dla tego zawodu. Specjalista ds. zamówień publicznych pracuje w administracji publicznej, czyli urzędach, firmach z branży IT, finansów czy budownictwa. Zarobki są zróżnicowane i wynoszą od 3000 do 7000 złotych miesięcznie. Zdarzają się także premie. Firmy oferują takiemu pracownikowi benefity, czyli szkolenia, pakiet socjalny, prywatną opiekę medyczną.

Specjalista ds. zamówień publicznych przygotowuje:

* specyfikację istotnych warunków zamówienia;

* sprawozdania i raporty;

* publikuje ogłoszenia o przetargach w Dziennikarz Urzędowych WE lub innych publikatorach;

* udziela pomocy merytorycznej w dziedzinie zamówień publicznych innym pracownikom firmy:

* sporządza rekomendacje dla dyrekcji lub zarządu firmy;

* dokumentację przetargową;

* rekomenduje wybór najtrafniejszej oferty;

* spisuje umowę z wykonawcą wybranym w przetargu;

* współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych – zadaje pytania, udziela odpowiedzi;

Osobę taką powinny charakteryzować:

* cierpliwość;

* pracowitość;

* umiejętność dbania o szczegóły;

* chęć podnoszenia kwalifikacji;

* umiejętność pracy w trudnych warunkach;

* uczciwość;

* łatwość wypowiadania się ustnie oraz formułowania jasnych wypowiedzi pisemnych;

* wysoka kultura osobista;

* umiejętności negocjacyjne:

* umiejętność analitycznego myślenia;

* skrupulatność;

* powinien umieć pracować pod presją czasu.

Podsumowując, warto zostać takim specjalistą, można przejść ścieżkę awansu od pracownika do dyrektora wydziału czy kierownika działu. Wystarczy tylko pracować solidnie i pokazać umiejętności zarządzania zespołem. Kierownik czy dyrektor takie umiejętności zdecydowanie powinien posiadać. Jest to praca odpowiedzialna, ale bardzo ciekawa. Nie jest to zajęcie dla ekstrawertyków i osób nie potrafiących zadbać o skrupulatne realizowanie obowiązków zawodowych. Osoby kochające przepisy, lubiące poznawać nowe regulacje prawne i mieć wpływ na zakupy w urzędzie lub w firmie na pewno sprawdzą się w takiej profesji.