List motywacyjny – asystentka zarządu

Przykład listu motywacyjnego dla asystentki zarządu:

   

Wrocław, dnia 11 stycznia 2017 r

Marta Nowak
ul.Polna 21
22-206 Wrocław
tel. 123 467 921
e-mail: [email protected]

MegaInvest S.A.
ul.Toruńska 12
22-206 Wrocław

 

 

 

LIST MOTYWACYJNY

 

Szanowni Państwo,

Z dużym zainteresowaniem odpowiadam na Państwa ogłoszenie zamieszczone w „Gazecie wrocławskiej” z ofertą pracy dla asystentki zarządu w MegaInvest S.A.,, albowiem moje umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pokrywają się z Państwa oczekiwaniami zawartymi w tym ogłoszeniu.

Ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym studia wyższe na kierunku marketing i zarządzanie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Po ukończeniu studiów, brałam udział w szeregu szkoleń z zakresu finansów.

Mam dwuletnie doświadczenie na stanowisku sekretarki Zastępcy Dyrektora Finansowego, władam biegle językami angielskim oraz rosyjskim w mowie i piśmie oraz znam w stopniu zaawansowanym oprogramowanie niezbędne na tym stanowisku.

W trakcie mojej dotychczasowej pracy zawodowej ze wszystkich sił starałam się, wykonywać swoje obowiązki według swoich najlepszych umiejętności. Do moich atutów należą: umiejętność współpracy z innymi ludźmi; znakomita organizacja pracy i wysokie umiejętności komunikacyjne oraz bezkonfliktowość

Liczę, że będę mogła jeszcze lepiej zaprezentować się Państwu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Z wyrazami szacunku
Marta Nowak