List motywacyjny do banku na stanowisko kasjera

Wzór listu motywacyjnego do pracy w banku na stanowisku kasjera

Poznań, 20 maja 2015r.

Krzysztof Wiśniewski
Ul. Dolnośląska 34
67 – 090 Poznań
Tel. 600 220 220

Nowy Bank SA
Oddział w Poznaniu
Ul. Miejska 47
61 – 034 Poznań

 
 
 

LIST MOTYWACYJNY

 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia rekrutacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej, chciałbym przedstawić Państwu swoją kandydaturę na stanowisko Kasjera w Państwa banku.

Jestem studentem ostatniego roku Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ponieważ studiuję zaocznie, a zajęcia odbywają się jedynie w weekendy, mogę bez przeszkód podejmować pracę w pełnym wymiarze godzin. Od dwóch lat pracuję jako doradca klienta w firmie pożyczkowej, mam zatem wymagane przez Państwa doświadczenie w instytucji finansowej. W obecnej pracy zajmuję się obsługą klienta oraz sprzedażą usług finansowych. Do moich zadań należy też pozyskiwanie nowych klientów oraz przygotowywanie raportów dla kierownictwa. Zatem mogę z całą pewnością stwierdzić, że zarówno moje doświadczenie, jak i wiedza zdobyta w trakcie studiów byłyby przydatne w pracy w Państwa banku i w pełni spełniają wymagania stawiane przed potencjalnym kandydatem na stanowisko kasjera.

Łatwo nawiązuję kontakty. Jestem uprzejmy i otwarty w komunikacji, dzięki czemu szybko zjednuję sobie ludzi. Cechy te wykorzystuję w rozmowach z klientami, przez co udaje mi się realizować stawiane przede mną cele sprzedażowe. Dobrze organizuję swoją pracę, potrafię pracować pod presją czasu i nad kilkoma zadaniami jednocześnie. Potwierdzeniem tego może być fakt, że bez trudu łączę pracę, studia i znajduję jeszcze czas na realizowanie swojej pasji, jaką jest latanie na paralotni i fotografia z lotu ptaka.

Zatrudniając mnie na stanowisku kasjera zyskacie Państwo pracownika, który bardzo szybko wdroży się w zakres obowiązków oraz będzie je wykonywał sumiennie i z pełnym zaangażowaniem. Dla mnie praca w Państwa firmie stanowiłaby swego rodzaju awans zawodowy, ponieważ moim marzeniem jest praca w renomowanej instytucji, jaką jest Państwa bank. Jestem więc przekonany, że wybór mojej kandydatury przyniesie korzyści obu stronom.

Jestem przekonany, że moja oferta spełnia Państwa kryteria i wierzę, że wzbudzi Państwa zainteresowanie. Z przyjemnością stawię się na rozmowie kwalifikacyjnej i odpowiem na wszystkie dodatkowe pytania.

 
 

Łączę wyrazy szacunku
Krzysztof Wiśniewski