List motywacyjny – inżynier budowy

Wzór listu motywacyjnego – inżynier budowy:
     

Gdynia 07.12.2016r.

Adam Ptak
Ul.Poniatowskiego 28a
45-249 Gdynia
tel..612143275
e-mail: [email protected]

Dział Personalny
Bud-Stan S.A.
Ul.Partyzantów 12/8
34-485 Gdynia

     

LIST MOTYWACYJNY

   

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 28.11.2016 roku zamieszczone w „Gazecie Pracownika”, zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko inżyniera budowy.

Posiadam odpowiednie wykształcenie zdobyte w czasie studiów na Politechnice Rzeszowskiej, podczas których zdobyłem wiedzę teoretyczną i praktyczną Dodatkowym wzmocnieniem moich kompetencji jest ukończony kurs rachunkowości. Posiadam więc umiejętność samodzielnego rozliczania zleconych mi prac, a także szacowania kosztów zakupu materiałów budowlanych. Stale poszerzam moją wiedzę w zakresie rynku materiałów budowlanych, co ułatwia mi planowanie kosztów prowadzonych przeze mnie prac oraz dostosowanie ich do finansowych możliwości klientów.

Dzięki dwuletniemu pobytowi w Niemczech, podczas którego brałem udział w realizacji dużego projektu budowlanego, potrafię zarządzać dużym zespołem pracowników oraz koordynować pracę podwykonawców. Jednocześnie możliwość pracy w międzynarodowym zespole pozwoliła mi posiąść biegłą znajomość języka niemieckiego i angielskiego. Dzięki doświadczeniom zdobytym w trakcie pracy za granicą, w realizacji powierzonych mi projektów stosuję nowoczesne rozwiązania budowlane cieszące się popularnością i uznaniem w krajach Europy Zachodniej.

Moje doświadczenie pozwala mi na umiejętne kierowanie zespołem, a dzięki temu terminowe wykonywanie zleconych mi prac. Gwarantem moich kompetencji są kolejni zadowoleni klienci polecający mnie swoim kontrahentom. Charakteryzuje mnie motywacja do pracy oraz chęć rozwoju.

Wierzę, że moje umiejętności mogą przyczynić się do rozkwitu Państwa firmy. Mam nadzieję, że będę mógł zaprezentować swoją kandydaturę osobiście, na spotkaniu rekrutacyjnym.

     

Z poważaniem
Adam Ptak