List motywacyjny – laborant

Wzór listu motywacyjnego – laborant:

Anna Kowalska Wrocław, 15.03.2015r.

ul. Główna 1
50-000 Wrocław
tel. 500-000-000
adres mailowy: anna. kowalska@poczta. pl

XYZ Sp. z o. o.
ul. Boczna 2
50-001 Wrocław

 
 
 

LIST MOTYWACYJNY

 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego przez Państwa na portalu liderpracy.pl, pragnę przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko laboranta w firmie XYZ Sp. z o. o.

Ukończyłam z wyróżnieniem kierunek Biologia, o specjalizacji Botanika, na Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach pracy dyplomowej zajmowałam się roślinami inwazyjnymi. Studia dały mi bogate doświadczenie w pracy laboratoryjnej, gdzie prowadziłam badania nie tylko nad roślinami, ale również tkankami zwierzęcymi. Zetknęłam się z pracą zarówno w laboratorium biologicznym, jak i chemicznym i medycznym. Po zdobyciu wyższego wykształcenia przez rok pracowałam jako stażystka w Słowińskim Parku Narodowym, gdzie pogłębiałam moją wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Byłam odpowiedzialna za bezpośrednie badania roślin na tym terenie, pobieranie próbek, ich klasyfikowanie oraz przeprowadzanie specjalistycznych analiz. Prowadziłam własny projekt dotyczący metod ochrony gatunków zagrożonych. Niestety, z powodu redukcji zatrudnienia, nie otrzymałam propozycji kontynuacji współpracy.

Jestem osobą rzetelną i odpowiedzialną, wykonującą powierzone obowiązki najdokładniej jak to możliwe. Pracowałam sumarycznie przez ponad trzy lata w laboratorium i są mi znane niepisane zasady panujące w tym specyficznym miejscu. Obsługa aparatury badawczej nie jest dla mnie żadną tajemnicą, doskonale znam specyfikacje poznanych narzędzi. Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym pozwala mi na poznanie specyfikacji urządzeń, z którymi się nie spotkałam. Jestem w pełni dyspozycyjna i gotowa do ewentualnych podróży służbowych w celu przeprowadzania badań terenowych. Praca w XYZ Sp. z o. o. pozwoli mi rozwijać umiejętności analityczne oraz zdobywać tak cenne doświadczenie.

Mam nadzieję, że moja kandydatura zostanie odebrana pozytywnie i będę mogła zaprezentować swoją osobę na rozmowie kwalifikacyjnej.

 
 

Z poważaniem
Anna Kowalska