List motywacyjny – logistyk

Wzór listu motywacyjnego – logistyk:

Wrocław, 22.04.2015r.

Jan Nowak
ul. Główna 1/1
50-000 Wrocław
tel. 500-000-000
adres mailowy: jan. nowak@poczta. pl

Departament HR
XYZ Sp. z o. o.
ul. Boczna 2
50-001 Wrocław

 
 
 

LIST MOTYWACYJNY

 
 
Szanowni Państwo
W nawiązaniu do ogłoszenia rekrutacyjnego zamieszczonego na portalu liderpracy.pl, pragnę przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko Logistyka w firmie XYZ Sp. z o. o.

Trzy miesiące temu ukończyłem kierunek Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z oceną bardzo dobrą. Mimo młodego wieku i niedawno skończonych studiów, uważam, że posiadam odpowiednie doświadczenie do pracy w zespole XYZ. Przez kilka miesięcy, będąc na studiach, pracowałem w firmie AB, gdzie bardzo dobrze poznałem każde ogniwo łańcucha dostaw i dystrybucji. Choć pracowałem jedynie na stanowisku pomocnika, praca ta pozwoliła mi ugruntować moją wiedzę akademicką oraz wykorzystać ją w praktyce. Ukończyłem również staż w firmie CD, gdzie miałem kontakt nie tylko z mechanizmem zamówień oraz pracą magazynu, lecz również prowadziłem negocjacje z kontrahentami. Po okresie stażu, zaproponowano mi samodzielne stanowisko w firmie CD. Byłem odpowiedzialny za składanie zamówień oraz pilnowanie stanu magazynów, ale również, po pewnym czasie, za negocjacje i rozmowy z klientami oraz końcowe rozliczenia. Praca ta dała mi pełny obraz obowiązków na stanowisku Logistyka.

Jestem osobą odpowiedzialną i rzetelną, o czym najlepiej świadczą otrzymane przeze mnie referencje. Potrafiłem ukończyć studia z oceną bardzo dobrą równocześnie pracując na tak zajmującym stanowisku. Cechuje mnie wysoka dokładność przy obsłudze zamówień. W kontaktach z kontrahentami potrafię wykazać się wysoką kulturą języka, będąc równocześnie otwarty i bezpośredni. Jestem w stanie znaleźć złoty środek między negocjacjami a optymalizacją kosztów, przez co zawsze byłem ceniony przez klientów. Bardzo dobra znajomość trzech języków obcych pozwala mi nie tylko na prowadzenie zleceń krajowych, ale również tych zagranicznych.

Wierzę, że moja kandydatura zostanie rozpatrzona pozytywnie i będę mógł przedstawić na rozmowie kwalifikacyjnej swoją osobę oraz umiejętności, którymi dysponuję.
 
 

Z poważaniem
Jan Nowak