List motywacyjny – nauczyciel przedszkola

Wzór listu motywacyjnego – nauczyciel w przedszkolu:

Poznań, 24 kwietnia 2015r.

Maria Kowalska
Ul. Polna 2
61 – 023 Poznań
Tel. 600 220 220

Sz. P. Dyrektor Anna Maj
Przedszkole Społeczne „Bajkowy świat”
Ul. Wyzwolenia 35
61 – 023 Poznań

 
 
 

LIST MOTYWACYJNY

 
 

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do oferty pracy, jaka ukazała się w Gazecie Miejskiej w dniu 17 kwietnia 2015 roku przesyłam Państwu w załączniku komplet moich dokumentów aplikacyjnych i zgłaszam swoją chęć udziału w procesie rekrutacji stanowisko nauczyciela przedszkola w Państwa placówce oświatowej.

Dwa lata temu skończyłam studia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z elementami języka angielskiego na Uniwersytecie w Poznaniu. Już w trakcie studiów i w ostatnim czasie pracowałam w oparciu o umowę na zastępstwo w Przedszkolu nr 23 w Poznaniu. W przyszłym roku szkolnym moja umowa wygasa, dlatego też aktywnie poszukuję nowego miejsca zatrudnienia.
Jestem pełnym wyrozumiałości i odpowiedzialności nauczycielem, który szybko nawiązuje dobry kontakt z dzieckiem, a dzięki zaangażowaniu i sercu wkładanemu w pracę z najmłodszymi, zyskuję również uznanie swojej pracy przez rodziców dzieci powierzonych mojej opiece.
Potrafię przygotowywać plany pracy w oparciu o aktualne programy nauczania, a moja kreatywność i zamiłowanie do pracy z najmłodszymi sprawiają, że moje zajęcia są atrakcyjne oraz pozbawione nudy i monotonii.

Ponadto mam uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolu. Jestem przekonana, że uprawnienia te będą dodatkowym atutem, przy rozważaniu mojej kandydatury. Pozwalają mi one jeszcze bardziej uatrakcyjnić zajęcia łącząc na nich edukację i zabawę.
Oferowany przez Państwa stały etat dałby mi poczucie bezpieczeństwa zawodowego. Dla Państwa wybór mojej kandydatury przyniósłby korzyści w postaci sumiennego i lojalnego pracownika, który będzie dbał o dobro placówki i o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój powierzonych mu dzieci.

Mam nadzieję, że moja kandydatura będzie dla Państwa interesująca i otrzymam możliwość zaprezentowania się bliżej podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt. Z przyjemnością dostarczę dodatkowe informacje, dokumenty i referencje oraz stawię się na rozmowę.

 
 

Z poważaniem
Maria Kowalska