List motywacyjny – pracownik administracyjny

Wzór listu motywacyjnego na stanowisko pracownika administracyjnego:

  

Ulanów 29.11.2016 r.

Jan Markowski
Ul.Waryńskiego 12
37-410 Ulanów
Adres e-mail [email protected]

Pan Krzysztof Ząbkowski
Human Consulting sp. z.o.o.
Ul.Norwida 28a
36-002 Rzeszów

   

LIST MOTYWACYJNY

 

W związku z wystawionym przez Państwa ogłoszeniem z ofertą pracy dla pracownika administracyjnego.

Ukończyłem Administrację na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. W trakcie studiów odbyłem staż na podobnym stanowisku w prywatnej firmie zdobywając pierwsze doświadczenia związane z pracą w administracji. Studia ukończyłem osiągając bardzo wysokie wyniki. Uzupełniając swoje wykształcenie ukończyłem kilka kursów dla urzędników administracji publicznej. Po zakończeniu nauki pracowałem jako archwista w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Mieście Wojewódzkim, gdzie zajmowałem się archiwizowaniem, katalogowaniem oraz porządkowaniem dokumentacji obecnej na terenie instytucji. Kolejnym miejscem mojej pracy była prywatna firma w moim Rodzinnym Mieście gdzie zajmowałem stanowisko pracownika biurowego wykonującego szereg zadań, do których należały m.in.: obsługa petentów, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, archiwizacja dokumentów, pisanie pism biurowych oraz analiza kierowanych do firmy zapytań ofertowych, przeszukiwania i analizy biuletynu zamówień publicznych, przygotowania ofert o specyfice zamówień publicznych, monitorowanie rozstrzygniętych przetargów.

Znam biegle język angielski w mowie i piśmie. Potrafię obsługiwać komputer jak i inne sprzęty biurowe, np. fax. Oprócz tego cechuje mnie komunikatywność, dokładność, wysoka kultura osobista oraz umiejętność współpracy z innymi pracownikami. Potrafię zaskarbić sobie zaufanie petentów.

Do listu motywacyjnego dołączam swoje CV. Żywię nadzieję, że zostanę zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

  

Z poważaniem
Jan Markowski