List motywacyjny – pracownik biurowy

Wzór listu motywacyjnego – pracownik biurowy:

Bochnia, dnia 20 maja 2015 r.

Tomasz Wiśniewski
ul. Szeroka 3/11
32-700 Bochnia
Tel: 700-701-733

Transport – Spedycja
„Tirpol”
ul. Miejska 18
32-700 Bochnia

 
 
 

LIST MOTYWACYJNY

 
 

Szanowni Państwo.
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie o pracę, które zostało zamieszczone w gazecie „Praca” dnia 18.05.2015r., dotyczące poszukiwań pracownika biurowego do pracy w Firmie Transport – Spedycja „Tirpol”, uważam, że moja osoba spełnia wszelkie stawiane przez Państwa wymagania, do pracy na tym stanowisku. Z tego też względu ośmielam się zgłosić swoją kandydaturę, na ogłoszone stanowisko pracy. Liczę na to, że zainteresują się Państwo moją osobą.

Posiadam wykształcenie średnie o kierunku technik ekonomista. Posiadam także wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu pracy biurowej. Doświadczenie zdobyłem podczas wykonywania pracy w biurze nieruchomości, a także w firmie rachunkowej. Pracowałem tam odpowiednio dwa i trzy lata. Z racji zmiany miejsca zamieszkania byłem zmuszony zrezygnować z poprzedniej pracy. Moje wykształcenie, zdobyte kwalifikacje, oraz doświadczenie zdobyte u poprzednich pracodawców, pozwolą mi na jak najlepsze wywiązywanie się z powierzonych mi obowiązków w Państwa firmie. Uważam, że całkowicie spełniam stawiane przez Państwa wymagania dotyczące pracownika biurowego. Jestem osobą młodą, ambitną i dyspozycyjną, bez jakichkolwiek nałogów. Jestem również bardzo zdyscyplinowany i samodzielny. Potrafię sam zorganizować sobie dzień pracy. Szybko dostosowuję się do nowych warunków w pracy. Potrafię również skutecznie pracować w grupie osób, z tego też względu, że potrafię podporządkować się liderowi grupy.

Jestem pewny, że odpowiednia osoba do pracy u Państwa, to właśnie ja. Mam nadzieję, że moja kandydatura jest interesująca, oraz będę miał możliwość, zaprezentować się Państwu osobiście. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, mógłbym mieć szansę lepiej się zaprezentować, oraz poznać Państwa dokładniejsze wymagania, względem pracownika biurowego.
 
 

Z poważaniem
Tomasz Wiśniewski