List motywacyjny – sprzedawca

Wzór listu motywacyjnego na stanowisko sprzedawcy w sklepie:

Bochnia, dnia 30 kwietnia 2015 r

Mariola Kwiatkowska
ul. Szeroka 21
32-700 Bochnia
Tel: 502-501-500

Zakłady Przetwórcze
„Kurakpol”
ul. Północy 14
32-700 Bochnia

 
 
 

List motywacyjny

 
 

Szanowni Państwo.
W odpowiedzi na ogłoszenie o pracę zamieszczone w portalu internetowym dnia 25. 04. 2015r. dotyczące zatrudnienia w Państwa Zakładach Przetwórczych „Kurakpol” osoby na stanowisku sprzedawcy, jestem w pełni przekonana, że spełniam wszelkie stawiane przez Państwa w ogłoszeniu konieczne wymagania. Z tego też względu pragnę zgłosić swoją kandydaturę na ogłoszone stanowisko pracy, jako sprzedawca.

Posiadam wykształcenie, a także wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu pracy na stanowisku sprzedawcy. Ukończyłam technikum handlowe o specjalności sprzedawca-magazynier. Odbyłam także praktyki przyuczające do zawodu, pracując w sklepach spożywczych. W ciągu ostatnich pięciu lat pracowałam, jako sprzedawca kasjer w hipermarkecie REAL. Uważam, że w pełni spełniam Państwa wymagania względem pracownika na stanowisku sprzedawcy. Wieloletni staż pracy na takim samym stanowisku sprawia, że nie będę miała problemu z wykonywaniem pracy dla Państwa. Jestem osobą dyspozycyjną. Poprzednio pracowałam na dwie zmiany, nie boję się jednak pracy trzyzmianowej, jeżeli nastanie taka potrzeba.

Jestem osobą bardzo pracowitą, która nie boi się nowych wyzwań, oraz ciężkiej pracy. Jestem punktualna i bez jakichkolwiek nałogów. Praca w grupie nie jest dla mnie problemem. Jeżeli nie spełniam jakiś wymagań, to jestem w stanie w razie konieczności się doszkolić. Jestem także osobą dyspozycyjną.

Uważam się za odpowiednią osobę do pracy na stanowisku sprzedawcy w Państwa przedsiębiorstwie. Mam nadzieję, że moja kandydatura jest atrakcyjna i ciekawa. Wierzę, że zdecydują się Państwo na zaproszenie mnie na osobiste spotkanie i rozmowę kwalifikacyjną. Podczas takiego spotkania miałabym szansę lepiej się zaprezentować i przedstawić swoje atuty i doświadczenie w pracy, jako sprzedawca.

 
 

Z poważaniem,
Mariola Kwiatkowska