Magazynier – opis zawodu i zakres obowiązków

Magazynier to osoba zajmująca się przyjmowaniem towarów do magazynu, ich składowaniem z zachowaniem określonego systemu identyfikacji oraz wydawaniem i kompletowaniem towaru. Podczas przyjmowanie towaru wykonuje odbiór jakościowy i ilościowy, następnie dba o właściwe dla danych produktów warunki przechowywania.

Magazynier decyduje o rozmieszczeniu towaru w pomieszczaniu magazynowym. Towar zabezpieczany jest przed uszkodzeniem czy zepsuciem. Wykonując swoje zadania posługuje się odpowiednią dokumentacją oraz normami i instrukcjami. Obsługuje także obowiązujący w danym magazynie system magazynowy. Poza tym nieustannie monitoruje zapasy magazynowe z uwzględnieniem jego asortymentu oraz terminami.

Magazynier posiada wszelkie informacje na temat posiadanego towaru. W magazynach hurtowni paczkuje i kompletuje towary. Obsługuje urządzenia takie jak suwnice czy układnice regałowe. W sytuacji, gdy obsługa magazynu jest wieloosobowa magazynier koordynuje pracę oraz ją nadzoruje. Niekiedy pełni również zadania sprzedawcy, dlatego też osoba wykonująca ten zawód powinna posiadać predyspozycje do pracy z  klientami.  Ważna jest także komunikatywność, wysoka kultura osobista oraz zrównoważenie. Magazynier musi posiadać sprawność fizyczną, zawód ten skierowany jest przede wszystkim do mężczyzn.. Praca ta ma charakter indywidualny lub zespołowy. Odbywa się najczęściej w pomieszczeniach magazynowych. Warunki pracy, w zależności od rodzaju przechowywanego towaru, mogą być trudne lub uciążliwe. Magazynier najczęściej pracuje w systemie jednozmianowym. Jest odpowiedzialny materialnie za powierzone mu towary i środki.

 

Do głównych obowiązków magazyniera zalicza się m.in.:

 • organizowanie pracy swojej i osób podległych zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi oraz zasadami ergonomii pracy,
 • planowanie i sterowanie zapasami magazynowymi,
 • wprowadzanie ulepszeń w systemie magazynowania,
 • prowadzenie działań marketingowych w zakresie gospodarki magazynowej,
 • przyjmowanie towarów do magazynu,
 • odbiór jakościowy i ilościowy przyjmowanego towaru,
 • przechowywanie i składowanie towaru,
 • kompletowanie towaru oraz jego rozsyłka,
 • posługiwanie się obowiązującą dokumentacją magazynową, instrukcjami i normami,
 • obsługa systemów informacyjnych,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,
 • konserwacja urządzeń i przyrządów magazynowych,
 • gospodarowanie opakowaniami,
 • współpraca z klientami i dostawcami,
 • kontrola pracy pracowników podległych,
 • ciągłe monitorowanie zapasów magazynowych.

Magazynier pracuje w magazynie przemysłowym lub handlowym. Do jego głównych zadań zalicza się kontrola jakości i ilości towaru przyjmowanego oraz wydawanego, rozmieszczanie go w magazynie oraz inwentaryzowanie. Magazynier dba o powierzony mu towar chroniąc go przed zniszczeniem, kradzieżą czy zepsuciem. Musi także dbać o czystość.

Magazynier narażony jest na upadki z wysokości z uwagi na wykorzystywanie podczas wykonywania swoich obowiązków drabin i podestów różnego rodzaju. Również i wózki widłowe stanowią pewne zagrożenie.