Menadżer sprzedaży – zakres obowiązków

Manager do spraw sprzedaży jest zawodem, który wymaga od potencjalnego kandydata posiadania odpowiedniego wykształcenia, jak i wielu umiejętności i zdolności praktycznych. Jest to zawód polegający na zarządzaniu zespołem sprzedaży. Manager ma na celu zarządzać zespołem pracowników, by osiągać złożone wyniki. Jednocześnie swoich podległych musi motywować do pracy, jak oceniać.

 

Zadania wchodzące w zakres obowiązków managera sprzedaży to:

 • sporządzanie i analiza raportów,

 • sporządzanie i analiza prognoz dotyczących rynku,

 • weryfikacja planów sprzedaży,

 • tworzenie strategii sprzedaży danego przedsiębiorstwa,

 • monitorowanie działań konkurencji,

 • podejmowanie decyzji istotnych względem zarządzanego procesu,

 • pozyskiwanie nowych rynków zbytu,

 • kontrola zawieranych umów,

 • nieustanna dbałość o rozwój działu sprzedaży,

 • udział w projektach mających na celu doskonalić procesy logistyczne w danym przedsiębiorstwie,

 • utrzymywanie prawidłowych relacji z kluczowymi klientami,

 • realizacja powierzonych planów sprzedażowych,

 • nadzór, kontrola i doskonalenie ogółu pracy związanej z zajmowanym stanowiskiem,

 • podnoszenie jakości realizowanych zadań,

 • podnoszenie efektywności wykonywanej pracy samodzielnie, jak i względem podległego zespołu.

 

Wymagania, jakie są stawiane kandydatom na managerów sprzedaży:

 • wykształcenie wyższe techniczne bądź ekonomiczne,

 • znajomość obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym,

 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym, a coraz częściej co najmniej komunikatywnym,

 • znajomość międzynarodowych i krajowych standardów rachunkowości,

 • znajomość przepisów prawa podatkowego,

 • umiejętność kierowania zespołem podległych pracowników,

 • posiadanie wiedzy z zakresu marketingu i sprzedaży,

 • zdolności analityczne,

 • komunikatywność,

 • samodzielność,

 • zaangażowanie w powierzone obowiązki,

 • umiejętności negocjacyjne,

 • odporność na stres,

 • precyzja w działaniu,

 • umiejętność stosowanie kreatywnego podejścia i rozwiązywania powstałych problemów,

 • bardzo dobra organizacja pracy.

Szczegółowe zadania, jakimi zajmuje się manager do spraw sprzedaży uzależnione są przede wszystkim od branży, w jakim działa przedsiębiorstwo. Ogólne wymagania są jednak dla wszystkich branż takie same, podobnie jak i umiejętność wykazania się wiedzą ogólną z uprzednio wymienionych zakresów i wiedzą specjalistyczną z dziedziny przewodniej.

Managerzy do spraw sprzedaży zwykle pracują w biurach, na samodzielnych stanowiskach. Jeśli wymaga tego sytuacja, na przykład spotkania z kontrahentami, mogą również pracować w terenie. Narzędziami pracy są przede wszystkim komputer z dostępem do Internetu, telefon, fax oraz samochód. W charakter pracy wpisuje się częsty kontakt z ludźmi, jak i nierzadko konieczność wyjazdów służbowych.

Jest to zawód obarczony dużym natężeniem stresujących sytuacji, ze względu na konieczność podejmowania decyzji wpływających na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Stąd managerzy do spraw sprzedaży narażeni są w dużym stopniu na rozwój schorzeń psychosomatycznych. Do tego mogą się pojawiać problemy z układem ruchu oraz wzrokiem, ze względu na duże obciążenie podczas pracy siedzącej, przy komputerze.

Czas pracy uzależniony jest od ilości wykonywanych zadań, może wynosić więcej niż standardowe 8 godzin. Manager do spraw sprzedaży jednocześnie jest zawodem, w którym nie istnieje pojęcie rutyny, a pracownik musi ciągle się rozwijać i przeważnie awansuje na coraz wyższe stanowiska.