Nauczyciel w przedszkolu – obowiązki

Nauczyciel w przedszkolu to zawód dla osób obdarzonych szczególną wrażliwością i empatią. Pani w przedszkolu musi dbać o rozwój oraz bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Często dla maluchów jest jednym z najważniejszych autorytetów w ich krótkim życiu. To bardzo przyjemna, ale i wymagająca praca. Nie każdy jest w stanie jej podołać.

Jakie trzeba mieć wykształcenie, aby pracować, jako nauczyciel w przedszkolu?
Konieczne jest wyższe wykształcenie, pedagogiczne. Najlepiej, jeśli studia były ukierunkowane na pracę z dziećmi w wiek przedszkolnym. Osoby, które ukończyły inny kierunek studiów niż pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a mimo to pragną pracować w przedszkolu mogą podjąć studia podyplomowe.

Płeć nie jest żadnym ograniczeniem. Pracę w przedszkolu może podjąć zarówno mężczyzna jak i kobieta. Choć oczywiście w tym zawodzie panie mają zdecydowaną przewagę.

W przedszkolu nie mogą pod żadnym pozorem pracować osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, jak również te, które narzekają na wady słuchu bądź wymowy. Jest to oczywiście dla wszystkich zrozumiałe. Praca z dziećmi jest wyczerpująca psychicznie i fizycznie.

Jakie cechy charakteru powinien mieć idealny nauczyciel w przedszkolu?

Jak wcześniej wspominano powinna to być osoba wrażliwa i empatyczna, ale także stanowcza? Musi umieć zapanować nad grupą rozbrykanych maluchów. Ponadto musi to być osoba cierpliwa, wyrozumiała, odpowiedzialna i spokojna. Musi po prostu bardzo lubić pracę z dziećmi, która często nie należy do łatwych.

Oto podstawowy zakres obowiązków nauczyciela przedszkolnego:

– Planuje i realizuje zajęcia dydaktyczne.
– Rozwija zdolności i zainteresowania każdego dziecka.
– Stosuje nowoczesne metody wychowawcze.
– Odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, gdy te przebywają w placówce.
– Prowadzi dokumentację nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– Zrealizuje zalecenia dyrektora placówki oraz innych organów nadzorujących.
– Współdziała z rodzicami oraz opiekunami prawnymi.
– Realizuje założenia statutowe przedszkola.