Obowiązki kierownika magazynu

Kierownik magazynu powinien być osobą z silnym poczuciem odpowiedzialności, rzetelnie wykonującą swoje obowiązki – każde zaniedbanie w pracy logistycznej może nieść ze sobą poważne konsekwencje.

Szybkie podejmowanie decyzji, umiejętność współpracy, zdolność do kierowanie zespołem i organizowania pracy własnej i innych – te cechy powinien posiadać profesjonalny kierownik magazynu.

Jest to zajęcie wiążące się potrzebą ciągłej analizy obecnej sytuacji i poszukiwaniem nowoczesnych rozwiązań, pracy pod presją czasu i często w sytuacjach stresowych.

Kierownik, prowadzący zespół pracowników powinien także umieć stworzyć zgraną grupę, która będzie potrafiła komunikować się między sobą i wykonywać swoje obowiązki profesjonalnie i odpowiedzialnie. Wykształcenie wyższe logistyczne jest często wymagane na tym stanowisku, jednak w tej branży najbardziej liczą się umiejętności i doświadczenie – osoba dobrze zorientowana w procesach magazynowania i procesach dystrybucji będzie miała większą szansę objęcia stanowiska kierowniczego niż ktoś dysponujący jedynie wiedzą teoretyczną.

Obowiązki kierownika magazynu są rozległe i obejmują:

– Koordynowanie pracy zespołu, nadzór nad sprawnym działaniem magazynu,

– Nadzorowanie harmonogramu dostaw oraz odpowiednie gospodarowanie towarem

– Kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji i dopełnianie związanych z nimi formalności

– Wdrażanie nowych rozwiązań usprawniających pracę, poszukiwanie i wprowadzanie udoskonaleń

– Przedstawienie personelowi zasad BHP i wymaganie ich bezwzględnego przestrzegania oraz samodzielne stosowanie się do nich

– Skuteczna obsługa klienta i respektowanie jego wymogów, pilnowanie, by jakość wysyłanego towaru była na najwyższym poziomie

Kierownik magazynu musi być osobą mogącą pochwalić się nie tylko wysokimi kwalifikacjami i wiedzą z zakresu procesów logistycznych, ale także umiejętnością stworzenia grupy pracowników, którzy będą gwarantowali najlepszą jakość obsługi. Celem jest udana współpraca z klientem – tylko zgrany personel jest w stanie ją zapewnić.