Obowiązki kierownika sklepu

Kierownik sklepu to osoba sterująca całym zespołem i jego działaniami. Dobrze, gdy kierownikiem sklepu zostaje osoba mająca wyższe wykształcenie oraz doświadczenie na tym stanowisku. Kierownikiem jednak można też zostać na drodze awansu. Kierownik to osoba, która ma na głowie bardzo dużo obowiązków. Dlatego powinien posiadać pewne cechy charakteru, między innymi przywódczość, samodzielność, pewność siebie, uczciwość czy odpowiedzialność. Powinien być dobrze zorganizowany oraz nastawiony na osiąganie celów.

Jeśli chodzi o obowiązki kierownika sklepu to głównie dba on o podległy mu personel. Musi monitorować jego pracę, rozdzielać zadania, kontrolować jak są wykonywane, zwracać uwagę na te dobre jak i złe postawy, umieć wyegzekwować odpowiednie zachowania.

Musi na bieżąco sprawdzać, jakie zespół osiąga wyniki i stale próbować je różnymi metodami poprawiać. Powinien być osobą która zarówno potrafi pochwalić pracownika w celu mobilizacji jak i umieć go ustawić w razie potrzeby do pionu, wychwycić jego błędy i pomóc je skorygować.

Powinien także wzbudzać zaufanie pracowników, aby mogli przyjść do niego z problemami związanymi z pracą czy sklepem. Oprócz wymienionych obowiązków kierownik powinien się także zatroszczyć o różne bonusy dla pracowników za osiąganie dobrych wyników i spróbować je wynegocjować z właścicielami sklepu. Są to np. premie, nagrody, jakieś dodatkowe profity.

Do obowiązków kierownika należą również kwestie techniczne związane ze działalnością sklepu. Musi decydować o doborze odpowiedniego asortymentu do sklepu, składać i przyjmować zamówienia. Kontroluje też magazynowanie produktów, a także dba o ich odpowiednią ekspozycję na sklepie. Na jego głowie spoczywają obowiązki związane z fakturami, odpowiada za to, czy wszystko się zgadza ilościowo i jakościowo. Na koniec dnia odpowiada za stan kasy. Na jego głowie spoczywa to, jak sklep wygląda, czy panuje w nim porządek. Konieczne jest, aby kierownik sklepu biegle obsługiwał komputer, potrafił sporządzać analizy sprzedaży, znał przepisy fiskalne.

Kierownik sklepu musi mieć na uwadze przede wszystkim dobro klienta. Dlatego powinien lubić ludzi oraz prace z nimi. Musi działać i sterować zespołem tak, aby klient korzystający z usług danego sklepu był zadowolony. Powinien dbać o jakość obsługi klienta przez pracowników, ale nie tylko. Bardzo ważne jest, aby dbał o realizowanie planu promocyjnego. Aby odpowiednio rozpatrywał zwroty czy reklamacje. Asortyment w sklepie powinien być ułożony tak, żeby przykuł uwagę klienta, a nie mu przeszkadzał podczas zakupów.

Tak więc osoba na tym stanowisku ma znacznie więcej obowiązków niż zwykły pracownik sklepu. Praca kierownika jest bardzo odpowiedzialna, często wiąże się ze stresem. To kierownik odpowiada za funkcjonowanie całego sklepu. Często musi podejmować szybkie decyzje czy działania. Jednak na pewno w parze z wieloma obowiązkami idzie też możliwość rozwoju, czy większych zarobków.