Obowiązki managera restauracji

Większe restauracje i inne punkty gastronomiczne, zatrudniają osobę na stanowisko menagera, która odpowiedzialna jest za złożony proces kierowania lokalem. Szeroko pojęte kierowanie, ma na celu usprawnienie pracy zespołu kucharzy i pomocy kuchennej, które ma skutkować optymalizacją wydajności pracy kuchni i przyniesieniem większych zysków.

Praca menagera obejmuje także zarządzanie organizacją imprez i bankietów, które odbywają się w lokalu, a także motywowanie kadry pracowniczej i sprawdzanie wywiązywania się z obowiązków każdego z zatrudnionych.

Od menagera wymaga się zazwyczaj sporego doświadczenia w branży gastronomicznej oraz nierzadko wykształcenia w zakresie turystyki, zarządzania, hotelarstwa czy marketingu. Stanowisko to, zazwyczaj wymaga także znajomości przynajmniej jednego języka obcego, oraz posiadania ściśle określonej grupy cech, jak umiejętność planowania, myślenia systemowego, zarządzania zespołem ludzi (a także obiektywnego oceniania efektów ich pracy) oraz wzbudzania szacunku i utrzymywania siły autorytetu wśród ludzi, którymi zarządza. Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość zasad dobrego wychowania są nieodłączną cechą dobrego menagera.

Menager nie ma stałych godzin pracy, musi być dyspozycyjny i gotowy do częstego działania w terenie. Pracuje najczęściej w soboty i niedziele oraz święta – zawsze wtedy, kiedy lokal jest otwarty.

Do obowiązków osoby, sprawującej stanowisko menagera należą:

– zarządzanie wszystkimi pracownikami restauracji,

– dbanie o miła atmosferę wewnątrz zespołu, jak i w samej sali restauracji,

– sprawowanie kontroli nad pracą kadry pracowniczej,

– obiektywna ocena pracy i przyznawanie nagród dla pracowników,

– organizacja wszelkiego rodzaju imprez masowych na terenie i z ramienia restauracji, taki jak: koncerty, imprezy plenerowe, imprezy masowe, bankiety i wiele innych,

– dbanie o rozwój restauracji i jej renomę na rynku.

Zawód menagera restauracji jest bardzo wymagającym, lecz opłacalnym i przynoszącym ogromną satysfakcję zajęciem dla ludzi, o określonych predyspozycjach i kwalifikacjach.