Obowiązki stażysty

Dla wielu młodych ludzi, staż jest jedyną możliwością, aby zdobyć doświadczenie zawodowe, które jest dzisiaj niezbędne do znalezienia wymarzonej pracy. Niestety, bardzo często stażyści podejmują się pracy, ale nie są świadomi swoich obowiązków względem pracodawcy.

Taka niewiedza z pewnością nie pomoże nam w trakcie odbywania stażu, dlatego warto zapoznać się ze wszelkimi obowiązkami stażysty jeszcze przed rozpoczęciem praktyk.

Każdy staż posiada swój własny program, którego głównym założeniem jest przygotowanie praktykanta do wykonywania danego zawodu. Zgoda na uczestnictwo w stażu musi zostać poprzedzona przez zapoznanie się z regulaminem w miejscu pracy.

Obowiązki stażysty to między innymi:

– przestrzeganie swojego harmonogramu pracy, który zostanie ustalony przez pracodawcę. Rozkład pracy podczas stażu zazwyczaj wygląda identycznie jak w przypadku pełnoetatowej pracy, czyli praca przez 8 godzin dziennie;

– rzetelne wykonywanie wszelkich powierzonych czynności, a także zachowanie wszystkich norm odpowiadających wykonywaniu danego zawodu (zasady BHP, tajemnica zawodowa itd.);

– spełnianie wszystkich poleceń pracodawcy, o ile nie stoją one w sprzeczności z ustalonym zakresem pełnionych obowiązków oraz normami prawnymi;

– poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim, które wykluczą ryzyko wystąpienia jakichkolwiek nagłych problemów zdrowotnych w czasie trwania stażu;

– przygotowanie raportu z przebiegu stażu, który szczegółowo udokumentuje przebieg praktyk oraz zdobytą wiedzę i kompetencje (tylko w przypadku, gdy praktyki były przeprowadzane poprzez Urząd Pracy);

– odpowiednio wczesne poinformowanie o swojej nieobecności, spowodowanej przez zły stan zdrowia lub nagłą okoliczność. Co więcej, w przypadku choroby niezbędne będzie dostarczenie pracodawcy naszego zwolnienia lekarskiego.

Czasy, w których stażysta był przysłowiowym,,chłopcem na posyłki” już dawno minęły. Dzisiejsze praktyki stawiają przede wszystkim na rozwój młodych ludzi, który umożliwi im lepsze odnalezienie się na rynku pracy. Właśnie dlatego, nie należy odrzucać nadarzających się możliwości odbycia stażu, albowiem będzie on dla nas szansą na zdobycie doświadczenia oraz zapoznanie się z mechanizmem działania danego przedsiębiorstwa.