Ocena ryzyka zawodowego sprzedawcy

Sprzedawca zajmuje się sprzedażą produktów w sklepach, hurtowniach, targowiskach. Ponadto pomaga klientom w wyborze towaru, często przyjmowaniem pieniędzy za sprzedany towar. Sprzedawca przyjmuje także dostawy towarów i rozkłada na półkach sklepowych, wykonuje prace czyszczące. Analizując ryzyko zawodowe w zawodzie sprzedawcy należy uwzględnić takie zagadnienia jak: warunki pracy a dokładnie pomieszczenie, w jakim wykonuje swoje zadania zawodowe.

Należy ocenić jak wyposażone jest jego stanowisko pracy a także sprzęt, jakim się posługuje na terenie magazynu.Ważną sprawą jest dokonanie pomiarów szkodliwych czynników, które mogą wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne pracownika. Istotne jest przygotowanie zawodowe danej osoby do wykonywania zawodu sprzedawcy. Każde stanowisko pracy wiąże się z jakimś zagrożeniem, czynnikami niebezpiecznymi i takie trzeba zidentyfikować.

 

Ocena ryzyka zawodowego sprzedawcy – stanowisko pracy (pomieszczenie)

 • Wysokość pomieszczenia, w którym nie ma czynników szkodliwych i/lub uciążliwych powinna wynosić 2,5 m. Dotyczy to sytuacji, gdy w nim przebywają tylko cztery osoby, jeżeli dotyczy to większej liczby osób wysokość powinna wynosić trzy metry. W przypadku, gdy stwierdza się występowanie czynników szkodliwych mogących zagrażać zdrowiu sprzedawcy ta wysokość powinna wynosić 3,3 metra. Przepisy określają, że takie pomieszczenia jak np. kioski np. dworcowe, uliczne bez czynników szkodliwych wysokość to – 2,2 metra.
 • Wymagania odnośnie powierzchni płaskich takich jak podłoga to: powierzchnia równa, brak progów między pomieszczeniami, podłoga nie może być śliska.
 • Odnośnie metrażu – na jednego sprzedawcę musi przypadać 13 m3, powierzchnia robocza podłogi – 2,2 m2.
 • Sufity i ściany powinny zostać pokryte materiałami trudno palnymi lub tynkami.

 

Wymagania odnośnie rozmieszczenie wyposażenia sklepów

Wyposażenie takie jak: lady, regały, szafy – przejście między nimi – 0,75 metra dla jednego pracownika, ruch dwukierunkowy – 1 metr. Przejście między stołami sprzedażowymi (ustawienie równoległe) – 5 metrów, stoły ustawione pojedynczo – 3 metry.

Oświetlenie w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia sprzedawcy

Na stanowisku sprzedawcy najbardziej wskazane jest oświetlenie górne. Oświetlenie naturalne boczne uzależnione jest od wielkości okien do powierzchni podłogi. Oświetlenie sztuczne jest uzależnione od charakteru pomieszczenia to znaczy inne są wymagania przy miejscu sprzedaży ( wystawy, gabloty), wystawy uliczne, niewielkie sklepy we wsiach i małych miastach.

Inne zalecenia

 • Zalecane jest, aby w sklepach była zainstalowana wentylacja (klimatyzacja).
 • Temperatura w sklepie: 16 – 20 stopni C, w magazynie 10 – 18 stopni C.

 

Przygotowanie stanowiska pracy dla sprzedawcy

Sprzedawca powinien mieć tak przygotowane stanowisko pracy, aby swoje obowiązki mógł wykonywać w sposób bezpieczny. Jeżeli występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe powinien zostać wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej. Praca sprzedawcy wymaga wyposażenia jego stanowiska pracy w niezbędne meble sprzedażowe, urządzenia wentylacyjne oraz grzewcze i jeżeli występuje taka potrzeba windy. W magazynie powinny znajdować się regały i wieszaki, palety. Na stanowisku sprzedawcy mogą wystąpić uciążliwe czynniki psychofizyczne jak: wykonywanie obowiązków w zmiennych warunkach środowiskowych oraz obciążenie fizyczne spowodowane ciągłym przyjmowaniem pozycji stojącej.

Zagrożenia wynikające z czynników fizycznych

 • Upadek, uderzenie spowodowane spadającym przedmiotem lub o składnik wyposażenia sklepu, Zagrożenie stłuczeniem lub zwichnięciem.
 • Poślizgnięcie lub potknięcie się na podłodze. Zagrożenie urazem, złamaniem kończyn.
 • Zranienie ostrym przedmiotem
 • Zagrożenie pożarowe.

 

Zagrożenia wynikające z czynników chemicznych

 • Różne produkty chemiczne znajdujące się w sklepie (np. środki czyszczące)
 • Zagrożenia ze strony czynników psychofizycznych
 • Uciążliwa praca w jednej pozycji ciała (stojącej), która powoduje napięcie mięśni. Odczuwanie bólu kręgosłupa i nóg. Zagrożenie chorobami stawów, stanami zwyrodnieniowymi.
 • Stres, napięcie emocjonalne podczas kontaktu z klientami. Stres spowodowany spoczywającą na sprzedawcy odpowiedzialnością materialną. Zagrożenie chorobami takimi jak: wrzody żołądka, nerwice.