Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

Pracujesz na umowę na czas nieokreślony? Warto więc jest wiedzieć więcej o okresie wypowiedzenia, obowiązującym przy takim stosunku pracy. Zgodnie z kodeksem pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od okresu zatrudnienia, czyli długości stażu pracy u danego pracodawcy.

Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia takiej umowy bierze się pod uwagę sumę wszystkich okresów zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Oznacza to, że do stażu pracy będą wliczone wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, nawet jeśli pomiędzy nimi występowała przerwa lub pracowaliśmy na podstawie różnych umów.

Od tej sytuacji są tylko dwa wyjątki: do okresu zatrudnienia wliczymy także poprzednie okresy świadczenia stosunku pracy wtedy, kiedy zakład lub jego część przeszedł na innego pracodawcę oraz gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym poprzedniego pracodawcy, w wyniku na przykład jego śmierci. Odpowiednie przepisy stanowią, że jeśli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy, obowiązuje go dwutygodniowy okres wypowiedzenia, jeżeli co najmniej 6 miesięcy – miesięczny okres, a w przypadku stażu pracy powyżej 3 lat okres wypowiedzenia będzie już obowiązywał 3 miesiące. Istnieje także możliwość, by taki okres mógł być znacznie wydłużony. W głównej mierze zależy to od tego, czy pracownik jest zatrudniony na stanowisku obciążonym odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie na podstawie zawartej umowy. W przypadku takiej sytuacji obie strony mogą wydłużyć okres wypowiedzenia do odpowiednio jednego miesiąca w przypadku przepracowania okresu krótszego niż 6 miesięcy oraz 3 miesięcy w przypadku zatrudnienia przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Wydłużenie takiego okresu jest też możliwe wtedy, kiedy na rynku pracy występuje znaczne bezrobocie i tylko wtedy, kiedy jest ono dla pracownika korzystniejszym rozwiązaniem.

Okres wypowiedzenia może podlegać nie tylko wydłużeniu, ale także skróceniu, co w znacznej mierze będzie zależało od ogłoszenia upadłości lub likwidacji przez pracodawcę bądź innych powodów, niedotyczących jednak pracownika. Dopuszczalnym jest także umowne skrócenie okresu wypowiedzenia za porozumieniem obu stron, czyli na skutek zgodnych oświadczeń wol