Operator CNC – opis zawodu i zakres obowiązków

Operator CNC stanowi określenie na zawód szerzej opisany, jako operator obrabiarek skrawających. Absolwent po zakończeniu nauki, zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, staje się osobą odpowiedzialną za obsługę nowoczesnych maszyn służących do obróbki skrawaniem. Zarówno maszyn sterowanych cyfrowo, jak i programowo, a także tradycyjnych obrabiarek, które służą kształtowaniu przedmiotów z metalu oraz tworzyw sztucznych.

Osoba wykonująca ten zawód winna posiadać niezbędne kwalifikacje oraz wiedzę do obsługi maszyn tradycyjnych, jak i o wiele bardziej skomplikowanych robotów sterowanych elektronicznie. Do tego niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu szacowania, a także obliczania kosztów związanych z realizacją procesu technologicznego obróbki.

 

Operator CNC:

 • samodzielnie potrafi dobrać materiały, tworzywa i narzędzia wykorzystywane do obróbki,
 • monitoruje funkcjonowanie poszczególnych maszyn,
 • utrzymuje poszczególne urządzenia w należytym stanie technicznym,
 • przeprowadza okresowe badania techniczne,
 • doraźnie wykonuje prace serwisowe,
 • reguluje oraz programuje urządzenia służące do obróbki skrawaniem,
 • opracowuje procedury, a także normy wykorzystania uprzednio wymienionych urządzeń,
 • pełni pieczę nad całokształtem procesów związanych z mechaniczną obróbką metali oraz tworzyw sztucznych.

 

 

Urządzenia obsługiwane/nadzorowane przez operatora CNC to:

– uniwersalne, półautomatyczne oraz automatyczne obrabiarki skrawające, w tym:

 • tokarki,
 • frezarki,
 • wytaczarki,
 • szlifierki (w tym obrabiarki sterowane numerycznie).

 

 

Osoba posiadająca uprawnienia oraz wiedzę do wykonywania zawodu operatora CNC może wykonywać pracę w przedsiębiorstwach:

 • produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem,
 • zajmujących się wytwarzaniem oraz eksploatacją:
 • – maszyn i urządzeń mechanicznych,
  – maszyn budowlanych,
  – samochodów,
  – ciągników;

 • budowy i eksploatacji taboru kolejowego,
 • budowy silników:
 • – parowych,
  – spalinowych,
  – turbinowych;

 • budowy i eksploatacji napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów, śmigłowców itp. 

   

  Ze względu na najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w maszynach i urządzeniach służących do obróbki skrawaniem, operator CNC musi również wykazywać się zaawansowaną znajomością obsługi komputera.

  W zależności od tego, jakim poziomem kwalifikacji zawodowych legitymuje się operator, do jego zadań należeć mogą czynności podstawowe, czyli uruchamianie, kontrolowanie przebiegu obróbki oraz zatrzymywanie urządzeń sterowanych numerycznie. W zakresie zadań złożonych natomiast znajdujemy kontrolę oraz analizę jakości wykonanej obróbki, programowanie obrabiarek, jak i wprowadzanie korekt dotyczących parametrów obróbki, a także poprawy cech wykonywanego wyrobu. Nadto ustawianie narzędzi w magazynie obrabiarek.

   

  Do zadań operatora obrabiarek należy także wykonywanie czynności skatalogowanych dla stanowiska ustawiacza, czyli:

  • dobieranie narzędzi skrawających i oprzyrządowania obrabiarek,
  • mocowanie narzędzi i oprzyrządowania,
  • wprowadzanie danych narzędzi i parametrów skrawania,
  • dokonywanie analizy zużycia ostrzy oraz ich wymiana na nowe.

   

  Operator CNC jest również jednocześnie programistą, a w tym zakresie znajdujemy zadania:

  • wykonywania szkiców prostych detali,
  • określania kolejności operacji oraz zabiegów technologicznych,
  • opracowywania technologii obróbki na podstawie rysunków i detali,
  • opracowywania programów obróbki na podstawie procesu technologicznego,
  • modyfikacji istniejących programów,
  • wczytywania programów do sterownika,
  • testowania programów na obrabiarce.